Voditelj komisije: Jure Ferlež
[email protected]

Škofijska komisija za duhovne poklice (ŠKDP) v ljubljanski nadškofiji je delovno telo duhovniškega sveta (DS), ki proučuje vprašanja, povezana z duhovnimi poklici. Načrtuje in animira delo in molitev za duhovne poklice v škofiji.

Naloge škofijske komisije za duhovne poklice so:

  • pospeševati molitev za duhovne poklice
  • animirati in spodbujati duhovnike, redovne skupnosti in družine pri delu za duhovne poklice
  • pomagati pri organizaciji duhovnih vaj za ministrante in druge bogoslužne sodelavce
  • usklajevati delo in skrbeti za izkoriščenost domov duhovnih vaj v škofiji
  • pripravljati razne članke o duhovnih poklicih v sredstvih javnega obveščanja
  • pripravljati in oskrbeti izdajo molitvenih ur za duhovne poklice, skrbeti za izdajo prospektov in plakatov o duhovnih poklicih
  • pripravljati praznovanje nedelje Dobrega pastirja
  • organizirati škofijski dan za duhovne poklice
  • povezovanje z drugimi pastoralnimi strukturami in ustanovami v nadškofiji in Cerkvi.