Katzaporegorialna pastorala je tista pastoralna dejavnost v Cerkvi, ki zadeva posamezne kategorije prebivalstva in zato potrebuje posebne metode dela in organiziranost. Take kategorije prebivalstva so tiste, ki zaradi življenjskih razmer ne morejo biti deležni redne skrbi župnikov, kot so na primer popotniki, begunci, izgnanci, vojaki, policisti, bolniki, zaporniki …

Ne gre torej za nobeno vsebinsko drugačno pastoralo, ampak samo za drugačen metodološki pristop. Kategorialna pastorala upošteva poseben način življenja nekaterih slojev prebivalstva in posebne okoliščine, v katerih živijo ali delujejo, in jim približa evangelij.