Za upravne in znanstvene namene arhiv izdaja:

  • Izpiske iz krstnih, poročnih in mrliških matičnih knjig
  • Izpiske iz družinskih knjig
  • Družinske liste
  • Overovljene dokumente

Spisovno gradivo je v skladu z zakonskimi določili in pravilniki možno kopirati, vse gradivo pa je mogoče v skladu z zakonskimi določili in pravilniki tudi fotografirati.

Cenik storitev:

  • Izpiski iz krstnih, poročnih in mrliških matičnih knjig 7€
  • Izpiski iz družinskih knjig 15€
  • Ura iskanja podatkov v arhivu 25€
  • Skeniranje gradiva s strani NŠAL 1 stran 2,5€
  • Fotokopiranje A4 0,1€, A3 0,3€
  • Digitalno fotografiranje strank v čitalnici 0,1€

Nadškofijski arhiv Ljubljana

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/23-47-570

E-naslov: [email protected]

Delovni čas:

Ponedeljek: od 8.00 do 15.30

Od torka do petka: od 8.00 do 13.30

Zaprto: od 1. do 20. avgusta, ob državnih praznikih in na praznik sv. Rešnjega Telesa