Za upravne in znanstvene namene arhiv izdaja:

  • Izpiske iz krstnih, poročnih in mrliških matičnih knjig
  • Izpiske iz družinskih knjig
  • Družinske liste
  • Overovljene dokumente

Spisovno gradivo je v skladu z zakonskimi določili in pravilniki možno kopirati, vse gradivo pa je mogoče v skladu z zakonskimi določili in pravilniki tudi fotografirati.

Cenik storitev:

• Izpiski iz krstnih, poročnih in mrliških matičnih knjig: 10 €

• Izpiski iz družinskih knjig: 20 €

• Ura iskanja podatkov v arhivu: 35 €

• Skeniranje gradiva s strani NŠAL (300 dpi, JPG), 1 stran: 4 €

• Posredovanje že digitaliziranega gradiva: 2,5 €

• Fotokopiranje A4: 0,1 €, A3: 0,3 €

• Digitalno fotografiranje strank v čitalnici z lastno opremo

• do 20 posnetkov dnevno: brezplačno,

• nad 20 posnetkov dnevno: 5 €

Nadškofijski arhiv Ljubljana

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/23-47-570

E-naslov: [email protected]

Delovni čas:

Ponedeljek: od 8.00 do 15.30

Od torka do petka: od 8.00 do 13.30

Zaprto: od 1. do 20. avgusta, ob državnih praznikih in na praznik sv. Rešnjega Telesa