Katoliški inštitut

Krekov trg 1
1000 Ljubljana

TEL.:

08/20-52-300

Fakulteta za pravo in poslovne vede

Krekov trg 1
1000 Ljubljana

TEL.:

01/36-02-884

Inštitut za pravo človekovih pravic

Krekov trg 1
1000 Ljubljana

TEL.:

01/36-02-884

Knjižnica Katoliškega inštituta

Krekov trg 1
1000 Ljubljana

TEL.:

01/36-02-884

Studia slovenica (enota Knjižnice katoliškega inštituta)

Štula 23
p.p. 28
1210 Ljubljana

TEL.:

01/51-21-513