Dobrodošli na spletni strani Pastoralne službe

Pastoralna služba Nadškofije Ljubljana v povezavi s Škofijskim pastoralnim svetom skrbi za proučevanje, spremljanje in pospeševanje pastoralne dejavnosti v vseh njenih razsežnostih na ravni celotne ljubljanske nadškofije.

Glavna področja pastoralnega delovanja, na katerih vesoljna Cerkev in posamezne krajevne Cerkve uresničujejo svoje poslanstvo, so: oznanjevanje, bogoslužje, diakonija in graditev občestva (koinonija).

Pastoralna služba je odgovor na željo drugega vatikanskega koncila po načrtnem in postopnem uvajanju koncilskih dokumentov in priporočil vesoljne Cerkve. Sedanji čas in način življenja zahtevata veliko načrtovanja, usklajevanja in preverjanja pastoralnega dela. Pastoralna služba namenja posebno skrb tudi uresničevanju skupnostne ali organske pastorale vseh pastoralnih subjektov na najrazličnejših ravneh, kakor je to začrtal Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem.

Pastoralna služba deluje samostojno in kot koordinacijski organ uradov oz. odborov. V okviru Pastoralne službe delujejo:

Dobrodošli na spletni strani Pastoralne službe

Pastoralna služba Nadškofije Ljubljana v povezavi s Škofijskim pastoralnim svetom skrbi za proučevanje, spremljanje in pospeševanje pastoralne dejavnosti v vseh njenih razsežnostih na ravni celotne ljubljanske nadškofije.

Glavna področja pastoralnega delovanja, na katerih vesoljna Cerkev in posamezne krajevne Cerkve uresničujejo svoje poslanstvo, so: oznanjevanje, bogoslužje, diakonija in graditev občestva (koinonija).

Pastoralna služba je odgovor na željo drugega vatikanskega koncila po načrtnem in postopnem uvajanju koncilskih dokumentov in priporočil vesoljne Cerkve. Sedanji čas in način življenja zahtevata veliko načrtovanja, usklajevanja in preverjanja pastoralnega dela. Pastoralna služba namenja posebno skrb tudi uresničevanju skupnostne ali organske pastorale vseh pastoralnih subjektov na najrazličnejših ravneh, kakor je to začrtal Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem.

Pastoralna služba deluje samostojno in kot koordinacijski organ uradov oz. odborov. V okviru Pastoralne službe delujejo: