Materinski dom

Gumnišče 5
1291 Škofljica

TEL.:

01/36-67-721

Ustanova Anin sklad

Predsednik uprave: p. Milan Kos OFM Conv
Tajnica ustanove: s. Hermina Nemšak FBS

Poljanska cesta 6/II
1000 Ljubljana

TEL.:

040/770-222