Arhidiakonat je organizacijska in pastoralna enota več dekanij skupaj, ki tvorijo zaokroženo ozemlje nadškofije.

Arhidiakoni pomagajo župnikom in dekanom ter skrbijo za posodabljanje in prilagajanje praktičnega pastoralnega dela po dekanijah in župnijah. Glavna naloga arhidiakonov je, da dobro in vsestransko poznajo stanje v svojem arhidiakonatu.

Ljubljanska nadškofija je trenutno razdeljena na štiri arhidiakonate. Posamezni arhidiakonati obsegajo naslednje dekanije:

zemljevid arhidiakonatov

I. arhidiakonat obsega mesto Ljubljana z bližnjo okolico. Sestavljajo ga dekanije:

 • Ljubljana – Center,
 • Ljubljana – Polje,
 • Ljubljana – Šentvid
 • Ljubljana – Vič/Rakovnik

Arhidiakonat obsega 47 župnij.
Arhidiakon: msgr. mag. Franci Petrič

II. arhidiakonat obsega večji del Gorenjske.
Sestavljajo ga dekanije:

 • Radovljica,
 • Kranj,
 • Šenčur,
 • Škofja Loka.

Arhidiakonat obsega 71 župnij.
Arhidiakon: msgr. dr. Jože Plut

III. arhidiakonat obsega del Gorenjske in Zasavje.
Sestavljajo ga dekanije:

 • Kamnik,
 • Domžale,
 • Litija – Zagorje.

Arhidiakonat obsega 55 župnij.
Arhidiakon: dr. Andrej Marko Poznič

IV. arhidiakonat sega na Dolenjsko in Notranjsko.
Sestavljajo ga dekanije:

 • Vrhnika,
 • Cerknica,
 • Ribnica,
 • Grosuplje.

Arhidiakonat obsega 47 župnij.
Arhidiakon: mag. Anton Berčan