V naši krajevni Cerkvi je bilo v zadnjih letih posvečenih več stalnih diakonov. Večina jih je še zaposlenih, vendar ob tem redno opravljajo svojo diakonsko službo na različnih pastoralnih področjih. Temeljno poslanstvo stalnih diakonov je, da v Cerkvi s svojim delom in življenjem nenehno oživljajo duha razpoložljivosti in služenja, ko so sodelavci zlasti v bogoslužju, oznanjevanju in karitativnem delu. S tem naj bi se razširilo področje pastoralnega dela Cerkve.

Stalni diakonat je pravi duhovni poklic, ob katerem pa mora Cerkev presoditi namen, sposobnosti in možnosti zanj. Včasih je potrebno nanj tudi opozoriti in ga spodbuditi, če župnija ali druga skupnost diakona zares potrebuje.

Za stalne diakone so primerni možje, ki so dobri možje in očetje, zdravo umerjeni v veri in življenjskih pogledih, odgovorni v službi in tudi sposobni za delo v skupnosti. Poleg teološke izobrazbe se oblikujejo v štiriletnem programu na Brezjah in v bogoslovju.

Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji

Nadškofija Ljubljana ima 19 stalnih diakonov (1.1.2022).

Vodja Komisije za stalni diakonat: mag. Gregor Celestina
Mail: [email protected]