Evangelij je namenjen vsem ljudem in vsem narodom brez izjeme. Cerkev »je po svoji naravi misijonarska, saj ima  po načrtu Boga Očeta svoj izvor v poslanosti Sina in poslanosti Svetega Duha.« (Odlok o misijonski dejavnosti 2) Misijonsko poslanstvo je »milost in poklic Cerkve, njeno najgloblje bistvo. Smisel njenega obstoja je evangelizacija.« (Pavel VI., O evangelizaciji 14)

Misijonsko delovanje je še kako potrebno tudi danes, kajti »poslanstvo Kristusa Odrešenika, ki je zaupano Cerkvi, je še daleč od tega, da bi bilo uresničeno. Že bežen pogled na človeštvo pokaže, da je to poslanstvo še vedno na začetku in da ga moramo zato opravljati z vsemi močmi.« (Janez Pavel II., Odrešenikovo poslanstvo 1) Ob misli, da so po dva tisoč letih še vedno ljudstva, ki Kristusa ne poznajo in še niso slišala njegovega odrešenjskega sporočila, ne moremo ostati križem rok. Še več! Žal narašča število tistih, ki so evangeljsko oznanilo sicer prejeli, a so nanj pozabili ali pa ga opustili in se v Cerkvi več ne prepoznajo.

Evangelij ni izključna dobrina, last tistega, ki ga je prejel, ampak je dar, ki ga je treba deliti z drugimi, je dobra novica, ki jo je treba širiti naprej. To ni dar oz. naloga, ki bi bila zaupana le nekaterim, marveč je za vse, ki so s krstom postali »izvoljeni rod, … svet narod, ljudstvo za Božjo last« (1 Pt 2,9), da bi razglašali Božja čudovita dela. V to splošno poslanstvo so vključene vse dejavnosti. Sodelovanje pri evangelizacijskem delu Cerkve se ne sme omejevati na nekatere trenutke in posebne priložnosti, niti ga ni mogoče obravnavati kot eno izmed številnih pastoralnih dejavnosti, kajti misijonska razsežnost je za Cerkve bistvenega pomena, zato jo je treba imeti vedno pred očmi. Pomembno je, da se posamezni verniki in cerkvene skupnosti redno, ne le poredko in občasno, zanimajo za misijonsko delovanje, in sicer kot način krščanskega življenja.

Kristjan postaja s soodgovorno soudeležbo pri misijonskem poslanstvu Cerkve graditelj skupnosti, miru in solidarnosti, ki so Kristusov dar, in sodeluje pri uresničevanju Božjega odrešilnega načrta za vse. Izzivi, s katerimi se sooča vse človeštvo, kličejo kristjane, naj stojijo drugim ob strani, in prav misijonska dejavnost je takšna solidarnost z vsem človeštvom.

Iz poslanice papeža Benedikta XVI. za 83. svetovni misijonski dan