Škofijska kurija obsega tiste ustanove in osebe, ki pomagajo škofu pri vodstvu škofije, posebno pri vodstvu pastoralnega dela, upravi škofije in izvajanju sodne oblasti (prim. kan. 469 ZCP).

Večina uradov, ki delujejo v okviru Nadškofije Ljubljana, se nahaja na Ciril–Metodovem trg 4 v Ljubljani.

Glavna naloga nadškofovega kabineta je koordinacija obiskov duhovnikov in drugih gostov pri nadškofu ter korespondenca z domovino in tujino.

Nadškofa pri bogoslužjih in drugod spremlja nadškofijski tajnik, ki je tudi tiskovni predstavnik nadškofije.

Nadškofu pri vodenju nadškofije pomaga generalni vikar.

Na Ordinariatu sprejemajo ljudi, ki prihajajo na različne obiske in sestanke ter vodijo pisarne in tekoči arhiv.

Na Nadškofijski gospodarski upravi vodijo finance in župnijam nudijo strokovno pomoč pri gospodarskih zadevah.

Pastoralna služba z njenimi uradi koordinira pastoralno delo nadškofije in pripravlja različne oblike permanentnega izobraževanja za duhovnike in laike.

Nadškofijskem arhivu zbirajo in urejajo arhivsko gradivo in omogoča arhivsko izposojo gradiva za obiskovalce.

V pristojnost cerkvenega sodišča, ki ga vodi oficial, sodi vodenje postopkov za ugotavljanje ničnosti cerkvenega zakona.

Škofijski pastoralni knjižnici zbirajo starejše in tekoče književno in drugo tiskano gradivo, posebej pa tudi t. i. »zapuščine«.

Škofijski knjigarni prodajajo nabožno literaturo, liturgične obleke in liturgično posodo.

Poslanstvo Škofijske Karitas Ljubljana je osredotočeno na zbiranje in razdeljevanje ter nudenje materialnih sredstev in druge vrste podpore pomoči potrebnim.

Škofijska kurija obsega tiste ustanove in osebe, ki pomagajo škofu pri vodstvu škofije, posebno pri vodstvu pastoralnega dela, upravi škofije in izvajanju sodne oblasti (prim. kan. 469 ZCP).

Večina uradov, ki delujejo v okviru Nadškofije Ljubljana, se nahaja na Ciril–Metodovem trg 4 v Ljubljani.

Glavna naloga nadškofovega kabineta je koordinacija obiskov duhovnikov in drugih gostov pri nadškofu ter korespondenca z domovino in tujino.

Nadškofa pri bogoslužjih in drugod spremlja nadškofijski tajnik, ki je tudi tiskovni predstavnik nadškofije.

Nadškofu pri vodenju nadškofije pomaga generalni vikar.

Na Ordinariatu sprejemajo ljudi, ki prihajajo na različne obiske in sestanke ter vodijo pisarne in tekoči arhiv.

Na Nadškofijski gospodarski upravi vodijo finance in župnijam nudijo strokovno pomoč pri gospodarskih zadevah.

Pastoralna služba z njenimi uradi koordinira pastoralno delo nadškofije in pripravlja različne oblike permanentnega izobraževanja za duhovnike in laike.

Nadškofijskem arhivu zbirajo in urejajo arhivsko gradivo in omogoča arhivsko izposojo gradiva za obiskovalce.

V pristojnost cerkvenega sodišča, ki ga vodi oficial, sodi vodenje postopkov za ugotavljanje ničnosti cerkvenega zakona.

Škofijski pastoralni knjižnici zbirajo starejše in tekoče književno in drugo tiskano gradivo, posebej pa tudi t. i. »zapuščine«.

Škofijski knjigarni prodajajo nabožno literaturo, liturgične obleke in liturgično posodo.

Poslanstvo Škofijske Karitas Ljubljana je osredotočeno na zbiranje in razdeljevanje ter nudenje materialnih sredstev in druge vrste podpore pomoči potrebnim.