Matične knjige in družinske knjige (status animarum) niso navedene v popisih, čeprav so del župnijskega arhiva. Točni popisi teh se nahajajo v sprejemni pisarni NŠAL.

Seznam matičnih knjig, ki jih hrani NŠAL je razviden tudi na spletni strani:

https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/ljubljana/

in v knjigi:

Tone Krampač: Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, Ljubljana 2017, 200 str.

Abecedni seznam župnij

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Ljubljana Archdiocesan Archives

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Phone: +386 1234 75 70

Email: [email protected]

Hours:

Monday: 8:00 am – 3:30 pm

Tuesday–Friday: 8:00 am – 1:30 pm

Closed: August 1st–20th, national holidays, Corpus Christi