V letu 2022 je serija zapuščin duhovnikov in drugih oseb obsegala 256 zapuščin  (73,4 t. m.).

Vsaka zapuščina ima svojo signaturo. Številke škatel vseh zapuščin, ki so bile urejene pred letom 2006 za sedaj tečejo zaporedno od šk. 1, ki jo nosi prva zapuščina NŠAL 400, Georg Johan Thoman do zadnje tako oštevilčene šk. 417, ki jo nosi zapuščina Antona Mrkuna. Škatle zapuščin, ki so bile urejene od vključno leta 2006 naprej, so znotraj vsake zapuščine oštevilčene po redu od šk. 1 naprej. Stari popisi zapuščin so bili v letu 2007 in 2008 pretvorjeni v elektronsko obliko.

Ko se določena zapuščina na novo uredi se znotraj nje preštevilčijo škatle od šk. 1 naprej.

Večina zapuščin od NŠAL 400 do NŠAL 601 je popisana le okvirno in čaka na temeljit popis.

Serija se s prevzemi novega gradiva sproti povečuje in na novo popisuje.

Popisi so razporejeni po abecednem redu priimkov.

Abecedni seznam po priimkih

Za črko I ni nobenega vnosa.

Ljubljana Archdiocesan Archives

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Phone: +386 1234 75 70

Email: [email protected]

Hours:

Monday: 8:00 am – 3:30 pm

Tuesday–Friday: 8:00 am – 1:30 pm

Closed: August 1st–20th, national holidays, Corpus Christi