NŠAL publications:

  • Vodnik po fondih in zbirkah Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, Ljubljana 1999, 272 str. (ni več na razpolago)
  • Tone Krampač: Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, Ljubljana 2017, 200 str. 10€
  • Lilijana Žnidaršič Golec: Kapiteljski arhiv Ljubljana, Inventar fonda, Zvezek 1, fasc. 1–60, Ljubljana 2006, 304 str. 10€
  • 550 let ljubljanske škofije, zbornik, Ljubljana: Nadškofija Ljubljana, 2011, 704 str. 20€
  • Julijana Visočnik: Škofijski arhiv Ljubljana. Inventar fonda ŠAL I, Ljubljana 2012, 436 str. 15€
  • Julijana Visočnik: Škofijski arhiv Ljubljana. Inventar fonda ŠAL 2, prvi del fasc. 1–19, Ljubljana 2015, 368 str. 20€
  • Marija Čipić Rehar: Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501–2015, Ljubljana 2016, 616 str. 15€
  • Marija Čipić Rehar: Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana II., brevi, župnije, uršulinke, prepisi listin, 1501–2015, Ljubljana 2018, 310 str. 15€
  • Urbarji Nadškofijskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 2019, 128 str. 10€
  • Jure Volčjak: Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1140–1500, Ljubljana 2020, 732 str. 20€

Ljubljana Archdiocesan Archives

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Phone: +386 1234 75 70

Email: [email protected]

Hours:

Monday: 8:00 am – 3:30 pm

Tuesday–Friday: 8:00 am – 1:30 pm

Closed: August 1st–20th, national holidays, Corpus Christi