»Zmeraj se moramo zahvaljevati Bogu za vas, bratje.« (2 Tes 1,3)

Papež Frančišek je v svojih nagovorih večkrat poudaril pomembnost treh ključnih besed za življenje v družini in v vsaki drugi skupnosti. Te tri besede so: prosim, hvala in oprosti.

Zahvalna nedelja nas vabi, da vsem svojim dobrotnikom izrazimo svojo hvaležnost. Hvaležnost je najprej znamenje, da se zavedamo svojih omejitev. Sami ne znamo in ne zmoremo vsega. Sami tudi nimamo vsega. Prav naše omejitve nas odpirajo za bližnjega, ko smo pripravljeni sprejeti njegovo pomoč in njegovo dobroto.

Po drugi strani pa pomoč in dobrota ljudi dokazujeta, da ljudje presegamo sami sebe in z dobrimi deli gradimo skupnost, ki z dobroto postane močnejša in večja, kot bi bila, če bi ostajali zgolj posamezniki, zaprti sami vase.

Obdarovanosti se močno zavedam tudi sam. Bogu večkrat izrečem zahvalo za ljudi, za brate in sestre, ki s talenti in velikodušnostjo gradijo Cerkev v naši nadškofiji. Za zahvalno nedeljo se jim želim še posebej zahvaliti.

Najprej bratom duhovnikom in diakonom, ker v ta svet, tako ranjen in negotov, s svojim zgledom in s svojo besedo prinašajo veselo oznanilo evangelija in ljudi krepijo z zakramenti Cerkve.

Zahvaljujem se redovnikom in redovnicam, ker z zvestobo posvečenemu življenju pogled svojih bratov in sester, ki živijo v svetu, obračajo k uresničitvi v nebeškem kraljestvu.

Zahvaljujem se vsem materam in očetom, ki se pogumno odzovejo na Božje povabilo in postanejo varuhi novega življenja, ki zraste iz njih in ob njih. Brez njihove pripravljenosti ne bi imeli prihodnosti ne kot narod in ne kot Cerkev.

Zahvaljujem se vsem mladim in otrokom, ki v okolju svojih sošolcev, prijateljev in znancem ohranjajo in poglabljajo prijateljstvo z Bogom in tako postajajo sodelavci pri oznanjevanju.

Posebna zahvala velja vsem starim, bolnim in osamljenim, ki neprespane noči ter trpljenje in preizkušnje bolezni prinašajo pod križ in jih skupaj z Jezusom izročajo Očetu v spravo za grehe sveta.

Predvsem pa se danes zahvaljujem Bogu za vas, saj je najprej vsak izmed vas velik dar Božje ljubezni za našo Cerkev. V hvaležnosti za vas prosim Boga, naj vas spremlja s svojo nežno bližino, vas varuje in blagoslavlja.

msgr. Stanislav Zore OFM

nadškof


Foto: župnija Preska

Objavljeno 05. 11. 2017

Podobni prispevki