TRG SVETEGA PETRA (torek, 25. december 2012, RV) »Božje Dete, naj vam podeli svoj blagoslov.« Tako je papež Benedikt XVI. voščil v slovenščini božične praznike, s balkona bazilike sv. Petra, poleg voščil v 64 drugih jezikih, potem ko je oznanil svojo poslanico Urbi et Orbi.
Sveti oče je poslanico začel takole:
Dragi bratje in sestre iz Rima in vsega sveta, blagoslovljen Božič vsem vam in vašim družinam!
Moje božično voščilo v tem letu vere izražam s temi besedami iz psalma: »Resnica je pognala iz zemlje.« V besedilu psalma jih dejansko najdemo v prihodnjiku: »Resnica bo pognala iz zemlje.« To je naznanilo, obljuba, ki jo spremljajo še drugi izrazi, ki se v celoti glasijo takole: »Ljubezen in resnica se bosta srečali, / pravičnost in mir se bosta poljubila. / Resnica bo pognala iz zemlje / in pravičnost se bo sklonila z neba. / Gospod nam bo izkazal svojo dobroto / in naša dežela bo dajala svoj pridelek. / Pred njim bo šla pravičnost / in utirala pot njegovim korakom« (Ps 85,11-14).
Danes se je ta preroška beseda izpolnila! V Jezusu, ki se je v Betlehemu rodil iz Device Marije, sta se resnično ljubezen in resnica srečali, sta se pravičnost in mir poljubila: resnica je pognala iz zemlje in se je pravičnost sklonila z neba. Svetemu Avguštinu se je posrečilo to zelo natančno razložiti: »Kaj je resnica? Božji Sin. Kaj je zemlja? Meso. Vprašaj se, od kod se je rodil Kristus, in boš videl, zakaj je resnica pognala iz zemlje … resnica se je rodila iz Device Marije« (Razl. Ps. 84,13). V enem od govorov o Božiču trdi: »S tem praznikom, ki pride naokrog vsako leto, praznujemo torej dan, ko se je izpolnila prerokba: ‘Resnica je prišla iz zemlje in pravičnost se je sklonila iz nebes.’ Resnica, ki je v naročju Očeta, je prišla iz zemlje, ker je bila tudi v naročju matere. Resnica, ki vodi ves svet, je prišla iz zemlje, da bi jo nosile roke žene … Resnica, ki je nebo premajhno, da bi jo obsegalo, je prišla iz zemlje, da bi se ulegla v jasli. Kdo je imel korist od tega, da je tako vzvišeni Bog postal tako ponižen? Gotovo ni imel sam nobene koristi, velika pa je korist za nas, če verujemo« (Govori 185,1).
»Če verujemo.« Glejte, to je moč vere! Bog je vse naredil; naredil je nemogoče: postal je meso. Njegova vsemogočna ljubezen je udejanjila nekaj, kar presega človeško razumevanje: Neskončni je postal otrok, vstopil je v človeštvo. In vendar sam Bog ne more vstopiti v moje srce, če mu jaz ne odprem vrat. Porta fidei! Vrat vere! Lahko bi obstali prestrašeni pred to svojo obrnjeno vsemogočnostjo. Ta človekova moč, da se zapre pred Bogom, nam lahko vlije strah. Glejte, tu pa je nekaj, kar prepodi to temačno misel, tu je upanje, ki premaga strah: resnica je pognala! Bog se je rodil! »Zemlja je obrodila svoj sad!« (Ps 67,7). Da, obstaja dobra zemlja, zdrava zemlja, prosta sleherne sebičnosti in vsake zaprtosti. Na svetu je zemlja, ki jo je Bog pripravil, da pride prebivat sredi med nami. Prebivališče za njegovo navzočnost v svetu. Ta zemlja obstaja in tudi danes, leta 2012, je iz te zemlje pognala resnica! Zato obstaja upanje na svetu, zanesljivo upanje, tudi v najtežjih trenutkih in okoliščinah. Resnica je pognala in s seboj prinesla ljubezen, pravičnost in mir.
Da, naj mir požene za prebivalce Sirije, ki so globoko ranjeni in razdeljeni zaradi spopada, ki ne prizanaša niti neoboroženim in kosi nedolžne žrtve. Ponovno dvigam glas, naj se preneha prelivanje krvi, naj se omogoči pomoč beguncem in pregnancem in naj se s pomočjo pogovorov išče politično rešitev za ta spor.
Mir naj požene v deželi, kjer se je rodil Odrešenik. On naj da Izraelcem in Palestincem poguma, da končajo že predolga leta bojev in ločitev in da se odločno lotijo poti pogajanj.
V deželah severne Afrike, ki doživljajo globok prehod pri iskanju nove prihodnosti – še posebej v Egiptu, ljubljeni in blagoslovljeni deželi Jezusovega otroštva – naj državljani skupaj gradijo družbo, ki bo temeljila na pravičnosti, spoštovanju svobode in dostojanstva vsakega človeka.
Mir naj požene na širni azijski celini. Dete Jezus naj dobrohotno pogleda na številna ljudstva, ki bivajo v teh deželah in še posebej na tiste, ki verujejo vanj. Kralj miru naj obrne svoj pogled tudi na nove voditelje Ljudske republike Kitajske zaradi pomembne naloge, ki jih čaka. Želim si, da bi znali ovrednotiti doprinos verstev, v spoštovanju do vsakega od njih, tako da bodo lahko prispevala gradnji solidarne družbe v blagor tega plemenitega ljudstva in vsega sveta.
Kristusovo rojstvo naj pospeši vrnitev miru v Mali in slogo v Nigeriji, kjer kruti teroristični atentati še naprej žanjejo žrtve, še posebej med kristjani. Odrešenik naj prinese pomoč in tolažbo tudi beguncem na vzhodu Demokratične republike Kongo, podari mir Keniji, kjer so krvavi atentati prizadeli civilno prebivalstvo in verske objekte.
Dete Jezus naj blagoslovi številne vernike, ki z njim praznujejo v Latinski Ameriki. Naj da rast njihovim človeškim in krščanskim krepostim, naj podpira vse, ki so prisiljeni zapustiti svoje družine in dežele, naj okrepi vladajoče v naporih za razvoj in v boju zoper kriminal. Dragi bratje in sestre! Ljubezen in resnica, pravičnost in mir so se srečali, so se učlovečili v človeku, rojenem v Betlehemu iz Marije. Ta človek je Božji Sin, je Bog, ki se je pojavil v zgodovini. Njegovo rojstvo je poganjek novega življenja za vse človeštvo. Naj vsaka zemlja postane dobra zemlja, ki sprejme in požene ljubezen, resnico, pravičnost in mir. Blagoslovljen Božič vsem!
Prevod poslanice: br. Miran Špelič OFM

Objavljeno 25. 12. 2012

Podobni prispevki