Družina – domača Cerkev (C 11)

»Duhovniki naj dobe potrebno izobrazbo glede družinskih vprašanj in naj z različnimi pastoralnimi sredstvi, z oznanjevanjem Božje besede, z liturgičnim bogočastjem in z drugimi duhovnimi pripomočki podpirajo poklicanost zakoncev v njihovem zakonskem in družinskem življenju …« (CS 52,5)

Ker je danes pojmovanje družine vedno bolj kompleksno in ranljivost oz. problemi, s katerimi se pastoralni delavci vedno večjo potrebo po dodatni formaciji na področju družinske pastorale, še posebej pa po vnovičnem, jasnem in teološko podkrepljenem stališču Cerkve do družine. Tudi papež Frančišek čuti veliko odgovornost do družinske pastorale, saj je med vračanjem iz Ria de Janeira spregovoril tudi o nujni »poti« k poglobljeni zakonski pastorali. Na to »pot« želimo stopiti tudi s teološkim simpozijem in tako s poglobljenim spoznavanjem družine kot božječloveške stvarnosti iskati ustreznejše odgovore za učinkovitejšo pastoralo družin v novih družbenih razmerah. Zato bodo predavatelji Teološke fakultete spregovorili o naslednjih temah:

Referati

Ustvarjeni po Božji podobi (doc. dr. Robert Cvetek)
»Lepota svetopisemskega sporočila o družini ima svoje korenine v stvarjenju moža in žene, narejenih po Božji podobi (prim. 1 Mz 1,24–31; 2,4–25). Povezana z zakramentalno vezjo, poročena izkušata lepoto ljubezni, očetovstva, materinstva in … udeleženosti v ustvarjalnem delu Boga.« Zaradi težav v sodobnem svetu družina pogosto predstavlja odmik od te podobe. Vendar pa skrb za Božjo podobo zaradi značilnosti sodobne družine, spremenjenih družbenih razmer in novih pobud znotraj Cerkve predstavlja za današnjega pastoralnega delavca nove izzive in zahteve. V prispevku se bomo osredotočili na nekatere zanimivejše ugotovitve raziskav s področja družinskega življenja in iz tega izhajajoča načela, kako bogastvo cerkvenega učenja o družini približati vernikom ter družinam pomagati v današnjih časih.

Učenje Cerkve o družini v družbi (doc. dr. Tadej Strehovec)
Položaj zakonske zveze in družine je v sodobni družbi vedno bolj aktualen. Katoliška Cerkev z lastnim razumevanjem družinskega življenja predstavlja izziv za sodobno družbo na področju demografi je, vzgoje in posredovanja vere.

Koreferati:

  • Kanonična praksa prepoznavanja zakona kot ničnega (prof. dr. Borut Košir)
  • (Ne)dopustnost obhajanja zakramenta sprave in evharistije ločenih in znova poročenih, zunajzakonskih, istospolno usmerjenih (doc. dr. Andrej Saje)
  • Sporočilo vprašalnikov ob pripravi na sinodo o družini (doc. dr. Igor Bahovec)

Simpozij bo:
v Stični: torek, 22. aprila (od 9. do 13. ure)
v Mariboru, Zavod A. M. Slomška: sreda, 23. aprila (od 9. do 13. ure)
v Vipavi: četrtek, 24. aprila (od 9. do 13. ure)
v Veržeju: sreda, 7. maja (od 9. do 13. ure)

Simpozij z zanimivimi predavanji nas želi obogatiti z novimi spoznanji, predvsem pa pokazati »pot« k poglobljeni družinski pastorali. Izkoristimo lepo priložnost za poglobitev poznavanja problematike družine in se simpozija z veseljem udeležimo!

izr. prof. dr. Slavko Krajnc koordinator simpozija

Objavljeno 02. 04. 2014

Podobni prispevki