V prostorih nadškofijskega ordinariata na Ciril-Metodovem trgu 4 v Ljubljani je v sredo, 23. januarja 2013, potekalo letno srečanje sodnikov in strokovnih sodelavcev ljubljanskega in mariborskega metropolitanskega cerkvenega sodišča. Srečanja se je udeležil tudi moderator ljubljanskega sodišča nadškof dr. Anton Stres. Zbrane sta nagovorila predsednika (oficiala) obeh sodišč p. dr. Viktor Papež OFM in dr. Stanislav Slatinek ter podala poročilo o delu v preteklem koledarskem letu. Sodnica s. dr. Giovanna Maria Colombo SL je predavala na temo Moralna gotovost sodnika v ničnostnih zakonskih pravdah.

Nadškof Stres je v nagovoru poudaril pomen prava, ki je v službi reda in zagotavljanja pravičnosti. Sodnikom in sodelavcem sodišča se je zahvalil za njihovo delo, ki ima poleg pravnega tudi pastoralni pomen. Sodnike je pozval, naj osebe, ki iščejo pravico na sodišču, obravnavajo odgovorno, z empatijo in sočutjem. V primeru, da ničnosti zakonske zveze ni mogoče dokazati, je naloga sodišča, da strankam pomagajo sprejeti resnico o njihovem zakonu. Smo v času, ko cerkvena sodišča poleg ugotavljanja (ne)veljavnosti zakonske zveze obravnavajo tudi kazniva dejanja, zato se morajo sodniki primerno izobraziti tudi za to področje.

Predsednik ljubljanskega metropolitanskega sodišča p. dr. Viktor Papež OFM se je nadškofu Stresu zahvalil za skrb za sodniško delo, ter sodnikom in njihovo sodelavcem pa za konstruktivno sodelovanje. Predstavil je poročilo o delu sodišča za minulo leto in izpostavil nekatere izzive, kot npr. pomanjkanje izobraženega kadra in sodne zaostanke, ki imajo vzroke tako v kadrih kot v pomanjkanju sodelovanja strank v postopkih. Predsednik mariborskega metropolitanskega sodišča msgr. dr. Stanislav Slatinek je predstavil delo sodišča v Mariboru. Spomnil je na 30. obletnico razglasitve Zakonika cerkvenega prava (ZCP), ki jo bomo obeležili 25. januarja 2013, ter na razvoj cerkvene pravne znanosti v zadnjih desetletjih. Vprašal se je tudi, kaj je vzrok, da cerkveni sodišči obravnavata ničnostne pravde večinoma zaradi simulacije zakonske zveze (prim. kan. 1101 ZCP).

S. dr. Giovanna Maria Colombo SL je predavala na temo z naslovom Moralna gotovost sodnika v ničnostnih zakonskih pravdah. V skladu s kan. 1608 ZCP more sodnik izreči sodbo le tedaj, ko je moralno gotov o stvari, ki jo je treba odločiti. To gotovost sodnik dobi na podlagi sodnega spisa, strokovnega znanja in vesti, s katero kritično pretehta vse argumente za in proti veljavnosti zakonske zveze. Moralna gotovost se razlikuje od absolutne gotovosti ter verjetnosti in pomeni, da je izključen utemeljen razumen dvom o nasprotnem, ne da bi bila izključena absolutna možnost nasprotnega.  

Po predavanju je sledila diskusija o obravnavani temi ter drugih aktualnih in praktičnih vprašanjih. Navzoči so se v molitvi spomnili tudi nekdanjega dolgoletnega predsednika mariborskega cerkvenega sodišča prof. dr. Stanka Ojnika, ki je po kratki bolezni preminil v letu 2012.


Poročilo je pripravil dr. Andrej Saje.

Objavljeno 24. 01. 2013

Podobni prispevki