Med 13. in 15. januarjem poteka srečanje predstojnikov Kongregacije za nauk vere s predsedniki komisij za nauk vere pri evropskih škofovskih konferencah v Centru sv. Adalberta v Esztergomu, v verskem osrčju Madžarske. Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore je za Radio Vatikan predstavil srečanje.

“V Esztergomu, tem duhovnem in zgodovinskem središču Madžarskega krščanstva in države, od 13. do 15. januarja poteka srečanje evropskih komisij za nauk vere pri škofovskih konferencah posameznih držav. Na srečanju se je zbralo štirideset udeležencev, med njimi pet kardinalov in štiriindvajset škofov, iz vseh delov Evrope, od Islandije do Malte ter od Rusije do Irske.

Eminentni predavatelji so spregovorili o pomembnih temah glede verskega nauka v našem trenutku. Kardinal, prefekt Kongregacije za nauk vere, Gerhard Müller, je spregovoril o teološki naravi komisij za nauk vere in o nalogi škofov kot učiteljev vere. Poudaril je, da je nauk vere predvsem v službi življenja, ki prihaja od Boga. Zaradi tega morajo škofje vedno biti v službi resnice, ki jo morajo varovati in posredovati drugim.

Tajnik Kongregacije za nauk vere msgr. Luis Ladaria je govoril o Kristusu kot edinem Sredniku v stvarjenju in v odrešenju. Red stvarjenja in red odrešenja slonita na Jezusu Kristusu, ki je dvakrat prvorojeni; je prvorojenec stvarstva in prvorojenec vstajenja od mrtvih. Naša polnost je torej v deleženju pri Kristusovem Božjem sinovstvu, v priličenju Njemu, prvorojenemu, ki nas vodi k Očetu.

Msgr. Harpigny je spregovoril o oznanjevanju evangelija in izzivu islama. Islam nam postavlja izziv identitete (kdo smo), izziv drugosti (razlike ne smejo voditi v sovraštvo) in izziv iskrenosti (svojo vero izražamo, ne da bi jo vsiljevali). Opozoril je, da se moramo varovati zgolj socioloških vidikov dialoga. Dialog mora vedno biti tudi oznanjevanje.

Tema predavanja kardinala Eijka, nadškofa v Utrehtu, je bila krščanska antropologija in teorija spola. Teorija spola, ki ima korenine v radikalizaciji klasičnega feminizma in je precej razširjena v zahodnem svetu, hitro pa se širi povsod po svetu, predstavlja resno nevarnost za zakon, za pravico do življenja, pa tudi za oznanjevanje katoliške vere.

Gostitelj srečanja kardinal Péter Erdő je spregovoril o krivičnih zakonih in verski svobodi. Vsa sholastična tradicija je pravičnost nekega zakona pogojevala s skupnim dobrim. Zakoni, ki so krivični ali niso usmerjeni k skupnemu dobremu, niso zakoni. Seveda pa mora veljati široko strinjanje glede tega, kaj je dobro za vse ljudi, kar pomeni, da moramo iskati resnico, sicer vsak postane merilo samega sebe in svojega ravnanja.

V razpravah se je pokazalo, da Evropa postaja vse bolj enoten prostor. Meja med posameznimi predeli Evrope je vedno bolj zabrisana. Povsod se srečujemo z istimi izzivi in moramo nanje iskati ustrezne odgovore. Zato so taka srečanja priložnost za izmenjavo izkušenj, ki jih imajo posamezne škofovske konference, da z njimi pomagajo tudi drugim, da bi evropskemu človeku mogli učinkoviteje pomagati pri spoznavanju in ohranjanju njegovega lastnega dostojanstva in dostojanstva drugih.”

Objavljeno 16. 01. 2015

Podobni prispevki