Naslednji teden, od 13. do 15. januarja 2015, bo v Esztergomu na Madžarskem potekalo srečanje odgovornih pri Kongregaciji za nauk vere s predsedniki komisij za nauk vere pri evropskih škofovskih konferencah. Dogodek se bo odvijal na predlog prefekta kongregacije, kardinala Gerharda L. Müllerja. Je izraz pripravljenosti kongregacije, da podpre škofije pri njihovem prizadevanju za pospeševanje in varovanje verskega nauka, upoštevajoč pri tem specifične izzive, s katerimi se danes sooča evropska celina.

Že leta 1967 je blaženi papež Pavel VI. pooblastil Kongregacijo za nauk vere, naj vsem škofovskim konferencam naroči ustanovitev komisij za nauk vere. Te bi naj bile posvetovalne narave ter bi škofovskim konferencam in posameznim škofom pomagale pri skrbi za verski nauk. Da bi se sodelovanje med kongregacijo in komisijami okrepilo, od leta 1982 potekajo periodična srečanja predsednikov komisij na celinski ravni. Posebnost teh srečanj je, da so odgovorni na kongregaciji tisti, ki iz Vatikana pridejo na srečanja, in ne obratno, kot je to običaj. Na ta način se želi izpostaviti pomembnost teh lokalnih in regionalnih organov ter njihovo odgovornost pri reševanju doktrinalnih vprašanj. Prvo srečanje te vrste je potekalo v času, ko je kongregacijo vodil kardinal Joseph Ratzinger, in sicer leta 1984 v Bogoti v Latinski Ameriki. Sledilo je še šest srečanj v različnih državah po svetu, zadnje leta 2009.

V imenu Slovenske škofovske konference se bo srečanja udeležil ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM.

Objavljeno 11. 01. 2015

Podobni prispevki