V Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano se je v sredo, 28. marca 2012, srečalo več kot 150 duhovnikov ljubljanske nadškofije s svojim ordinarijem, nadškofom Antonom Stresom. Srečanje je bilo posvečeno pastoralnemu načrtu, novi evangelizaciji in letu vere. Pobuda za takšna srečanja se je rodila lani na podobnem srečanju.

Bistvo srečanja je bil pogovor o tem, kaj narediti, da bi pastoralni načrt, pastoralno načrtovanje sprožili tudi po naših župnijah, Pogovor je tekel tudi o prioritetah duhovniškega dela v smislu poglabljanja osebne vere. Dotaknili so tudi aktualnih vprašanj, med drugim tudi glede referenduma o družinskem zakoniku. Duhovniki so imeli priložnost vprašati, pokomentirati kakšno stvar.

Naslednje srečanje nadškofa Stresa z duhovniki ljubljanske nadškofije bo na veliki četrtek pri krizmeni maši v ljubljanski stolnici, ko bodo skupaj praznovali dar duhovništva in bo nadškof blagoslovil sveta olja, preko katerih bodo duhovniki delili ljudem božje milosti pri podeljevanju zakramentov.

Objavljeno 30. 03. 2012

Podobni prispevki