Izkažimo čast slavnim možem,
našim očakom po njihovih rodbinah.
Vse te so slavili njihovi sodobniki,
bili so ponos v svojih dneh.
Na veke bo ostal njihov rod,
njihova slava ne bo zbledela.
(Sir 1.7.13)

Najvišji je tudi naš slovenski narod blagoslovil z odličnimi možmi in ženami. Ob bližnji 60. letnici smrti arhitekta Jožeta Plečnika čutim dolžnost, da vas povabim k obhajanju hvaležnega spomina na tega izrednega občudovalca in snovalca lepote, ki je odsev veličastva Boga samega in pot k njemu, začetniku vse lepote.

Kot izhodišče za spomin na velikega mojstra in kristjana vam predlagam nekaj izbranih besedil v zadnji reviji Communio, zlasti pridigo, ki jo je imel nadškof Anton Vovk ob njegovem pogrebu. Takrat je rekel:

»Minili so božični dnevi, prazniki učlovečenega Odrešenika in prazniki slovenske domačnosti. Spremili smo na posebni praznik še Tri modre, ki so Odrešeniku prinesli darove: zlata, kadila in mire. – Ko so pa s svojim praznikom odšli Trije modri, je že v naslednjem dopoldnevu položil tudi veliki pokojnik vse zaklade svojega nedosegljivega duha pred Boga, sodnika vseh živih in mrtvih. – Raziskovalci njegovega izrednega in plodovitega življenja bodo te zaklade študirali, uporabljali in poveličevali, dokler bo slovenska in zraven še dunajska in češka hvaležnost živela.«

 

msgr. Stanislav Zore OFM

ljubljanski nadškof


Nadškof msgr. Stanislav Zore OFM je bo ob 60. obletnici Plečnikove smrti daroval sveto mašo v ljubljanski stolnici. V nagovoru je predstavil, da je Plečnik tako celostno živel svojo vero, “da jo je bilo moč spoznati iz njegovih del.” Nadškof Zore je sicer svoje misli črpal iz spominov Plečnikovega učenca Vinka Lenarčiča. “Plečnik je služil umetnosti tako, da je druge učil in navajal k dobremu. Svojega čuta za lepoto svojim študentom ni mogel ne dati, ne opisati. Pokazal, povedal in izpričal nam je lahko le svoje hotenje. Njegovo hotenje pa je bilo ustvariti Bogu dopadljiva dela.” Tako je Lenarčičeve besede povzel nadškof Zore.

 

Vir foto: http://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/projekt-plecnik?id=1440

Celotni nagovor nadškofa

Objavljeno 03. 01. 2017

Podobni prispevki