»Dobro je zahvaljevati se Gospodu, prepevati tvojemu imenu, Najvišji« (Ps 92,2). Vsak dan izkazujemo našo hvaležnost Bogu s sveto evharistijo – Jezusovo daritvijo, sveto mašo. Jezusu gre neskončna zahvala za ta studenec milosti, moči in luči na naši življenjski poti.

Kot apostolski administrator ljubljanske nadškofije čutim dolžnost, da se po tem podaljšanem letu, ko sem bil zaradi izrednih okoliščin še bolj povezan z vami, najprej zahvalim vsem za lepo sodelovanje v tem času. Posebna zahvala naj velja vsem sodelavcem na nadškofi ji in pomožnemu škofu Antonu, takoj zatem pa vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam. Hvala vsem, ki skrito spremljate pastoralno delo z molitvijo in pokoro ter tako dajete duhovno rodovitnost našemu apostolskemu delu.

Zahvala naj velja tudi množici laiških sodelavcev, katehistinjam in katehistom, ključarjem, cerkovnikom, ministrantom, organistom, pevcem ter članom ŽPS za dosedanjo skoraj petletno dobo soodgovornega dela za blagor župnije. Hvaležno priznanje gre tudi župnijskim gospodinjam in drugim pomočnikom.

Bogu hvala za vse molitve in darovane žrtve redovnic po kontemplativnih samostanih in drugih molivcev, zlasti bolnikov in preizkušanih.

Hvala vernikom za vzdrževanje duhovnikov, cerkva, za vse škofijske in druge nabirke, da more Cerkev opravljati svoje poslanstvo. Naj vam Gospod vse stokratno povrne.

Hvala tudi gospodu nunciju, ki je vodil zahteven postopek za imenovanje novega nadškofa, in svetemu očetu Frančišku, da je novega nadškofa imenoval. Tako je ljubljanska nadškofi ja dobila novega pastirja, ki se ji bo lahko povsem posvetil. Zahvala tudi nadškofu Stanislavu, da je pogumno sprejel nase breme škofovske službe.

Vsem nam pa naj da Bog dovolj darov za dušo in telo, moči in poguma, da mu bomo še naprej zvesto služili.

msgr. Andrej Glavan, apostolski administrator

Objavljeno 05. 11. 2014

Podobni prispevki