Ob zaključku mednarodnega simpozija z naslovom »Poslanstvo katoliških šol – odgovor na sodobne izzive« smo udeleženci na zadnjem plenarnem zasedanju 28. novembra 2014 sprejeli naslednjo skupno izjavo:

Bogate izkušnje katoliških šol v tujini spodbujajo katoliško šolstvo v Sloveniji, da se v prihodnje še bolj povezuje med seboj in da je še bolj prepoznavno v slovenskem šolskem prostoru. Kot je v pozdravnem govoru izpostavil nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM, naj bo v središču katoliške vzgoje in izobraževanja človek v svoji celovitosti. Poleg intelektualnega razvoja je potrebno spodbujati tudi čustveni, socialni, telesni, moralni in duhovni razvoj. Izrednega pomena za celostno vzgojo je vzgoja v skupnosti in za skupnost. V prihodnje želimo še več pozornosti posvetiti delu s pedagogi v katoliških šolah, da bi bili prežeti z evangeljskih duhom in da bi svoje delo opravljali kot osebno poklicanost. Osrednji vzor je oseba Jezusa Kristusa in njegova naklonjena drža do vsakega človeka. Prav evangeljski duh služenja in sprejemanja vsakega človeka predstavlja jedro identitete katoliških šol. Zato so vedno v odprtem in dejavnem dialogu s sodobnim svetom in se ne smejo zapirati v svoj geto. V namen medsebojnega mreženja in večje prepoznavnosti predlagamo, da se oblikuje internetni forum oz. blog, na katerem bodo predstavljeni primeri dobre prakse iz katoliških šol. Prav tako predlagamo, da se organizirajo izobraževanja, ki bodo spodbujala celostno pedagogiko in bodo namenjena učiteljem katoliških šol in tudi drugim zainteresiranim pedagogom. Primerno vstopno mesto za prebujanje presežne razsežnosti v človeku znotraj sodobne sekularizirane družbe udeleženci vidimo v umetnosti in odpiranju oči za lepo. Katoliške šole želimo biti ugodno okolje za celovito osebnostno rast vseh, ki so vključeni vanjo, in stalna spodbuda za razvoj vsem ostalim. V smislu evangeljske pripovedi želimo biti sol in luč v tem svetu (Mt 5,13–16).

Objavljeno 02. 12. 2014

Podobni prispevki