Sinodalni očetje so danes dopoldne z glasovanjem sprejeli Sporočilo Božjemu ljudstvu. Gre za sklepni dokument škofovske sinode, ki je namenjen vsem vernikom ob zaključku 13. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode.

Ljudi današnjega časa voditi v osebno srečanje z Jezusom

Besedilo izpostavlja neobhodno potrebo po novi evangelizaciji v današnjem svetu in kristjane spodbuja, da z vedrim pogumom oznanjajo evangelij ter z vero premagajo strah. Ljudi današnjega časa je namreč treba voditi v srečanje z Jezusom, kajti vsepovsod se čuti potrebo po oživitvi vere, ki je v nevarnosti, da jo bodo kulturni okviri zadušili. »Spremenjeni družbeni in kulturni scenariji nas kličejo k nečemu novemu: da na prenovljen način živimo svojo skupno izkušnjo vere in oznanila, in sicer preko evangelizacije, ki je nova v svoji gorečnosti, metodah in izrazih,« piše v sporočilu. Škofje izpostavljajo, da ne gre za izumljanje novih strategij, kot da bi bil evangelij eden od proizvodov v trgovini z religijami. Gre za to, da ponovno okrijemo načine, kako dogodke, v katerih so se osebe približale Jezusu in bile z njegove strani poklicane, postavimo v današnje okoliščine in naš čas. To, kako se je življenje oseb v različnih okoliščinah odprlo za Kristusa, lahko vidimo v Svetem pismu, zato sinodalni očetje izpostavljajo pomen rednega branja svetih spisov.

Evangelizacija povezana s spreobrnjenjem

Škofovska sinoda izpostavlja, da se nova evangelizacija dotika vsakega osebno. Da bi lahko evangelizirali svet, mora Cerkev najprej prisluhniti Božji besedi. Vabilo k evangeliziranju se namreč spremeni v poziv k spreobrnjenju. Začeti moramo torej najprej pri sebi v moči Kristusa, ki edini lahko vse stvari naredi nove. Gospodov Duh je namreč prvi akter tako spreobrnjenja kot evangelizacije, izpostavljajo škofje in dodajajo, da delo nove evangelizacije stoji ravno na tej gotovosti. Zaupamo v navdih in moč Svetega Duha, ki nas bo poučil o tem, kaj moramo reči in kaj moramo storiti, tudi v najtežjih trenutkih. Naša dolžnost pa je, da strah premagamo z vero, ponižanje z upanjem in ravnodušnost z ljubeznijo. Kljub optimizmu pa sinodalni očetje ne zanikajo težav in izzivov, pri čemer izpostavljajo globalizacijo, migracijo, sekularizacijo, krizo politične in državne hegemonije, nove oblike revščine, razne oblike ateizma in agnosticizma – v vseh teh okoliščinah je evangelij prinašalec luči ter zmožen ozdraviti vsako slabotnost človeka.

Vloga družine in drugih stvarnosti v evangelizaciji

V nadaljevanju je izpostavljena družina kot naravni prostor evangelizacije ter njena vloga pri posredovanju vere. Družinsko življenje je prvi prostor, kjer se evangelij sreča z običajnostjo življenja in se vidi njegova zmožnost spreminjanja temeljnih pogojev bivanja na obzorju ljubezni. Evangelizacija seveda ne more mimo vloge župnij, posvečenih oseb, duhovnikov, diakonov in katehistov, tu so seveda tudi laiki ter cerkvena gibanja, združenja in razne skupine. Posebno mesto je dodeljeno mladim. Pričevanje o evangeliju ni privilegij nikogar, piše v sporočilu.

Evangelizacija v dialogu s kulturami in religijami

V središču nove evangelizacije je Kristus in človeška oseba, zato se ne zapira pred različnimi človeškimi izkušnjami. Sinodalni očetje tu izpostavljajo dialog z različnimi kulturami, potrebo po srečanju vere in razuma, kjer imajo pomembno mesto šole in univerze; ne gre zanemariti medijev, znanosti in tehnike, ekonomije in umetnosti. Evangelij mora razsvetliti tudi politični prostor, od katerega se zahteva nesebično in transparentno prizadevanje za skupno dobro, spoštovanje človekovega dostojanstva od spočetja do naravne smrti, družine in zakonske zveze med enim moškim in eno žensko, svobodo vzgoje, pospeševanje verske svobode. Jasno pričevanje se pričakuje od kristjanov, ki živijo zapoved ljubezni tudi pri političnem udejstvovanju. Cerkev želi gojiti dialog z drugimi religijami in tako prispevati k miru, zavrača vsak fundametnalizem in obsoja vsako obliko nasilja. Znamenje pristne nove evangelizacije je tudi njena pozornost do ubogih. Biti ob strani tistim, ki jih je življenje ranilo, ni le izraz družbenosti, ampak je predvsem duhovno dejstvo.

Nagovor Cerkve različnih delov sveta

Sinodalni očetje v imenu Cerkve namenijo besede različnim delom sveta: Afriki, Severni Ameriki, Latinski Ameriki in Karibom, Aziji, Oceaniji in Evropi. »Sedanje težave naj vam ne vzamejo poguma, dragi evropski kristjani,« piše v sporočilu, »ampak naj bodo sprejete kot izzivi, ki jih je treba preseči, in priložnosti za bolj veselo in bolj živo oznanjevanje Kristusa in njegovega evangelija življenja.« Dokument se sklene z besedami, namenjenimi Mariji, ki kot zvezda nove evangelizacije usmerja našo pot.

Zasedanje škofovske sinode se bo sklenilo 28. oktobra

Spomnimo, da se je 13. redno generalno zasedanje škofovske sinode začelo 7. oktobra, sklenilo pa se bo v nedeljo, 28. oktobra, ko bo sveti oče Benedikt XVI. v baziliki sv. Petra daroval slovesno sveto mašo. Zasedanje je potekalo na temo Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere.

Objavljeno 26. 10. 2012

Podobni prispevki