Spoštovani in dragi gospod nadškof p. Stane!

V imenu ljubljanske nadškofije, vseh duhovnikov, redovnikov, redovnic, stolnega kapitlja in vseh sodelavcev na nadškofiji in celotnega božjega ljudstva naše nadškofije Vam iskreno čestitam ob imenovanju za ljubljanskega nadškofa. Želim izraziti veliko hvaležnost in veselje, da vas je papež Frančišek, prav na god Vašega redovnega ustanovitelja sv. Frančiška imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Zadnjih 14 mesecev smo veliko molili, da nam Gospod pošlje novega pastirja in bili včasih že neučakani in nepotrpežljivi. Vaše imenovanje za nadškofa je za vse nas čudovito znamenje, kako nas Gospod s svojo dobroto vedno znova preseneča in tudi po kakšni težki preizkušnji utrjuje v veri, da ima vsak dogodek svoj smisel, če smo le dovolj preprosti in iskreni, da Bogu dopustimo, da nas nagovori.

Obljubljamo vam, da bomo še naprej veliko molili za vas in se Gospodu zahvaljevali za njegovo dobroto. Hkrati vam zagotavljam naše iskreno sodelovanje in pomoč pri Vašem odgovornem poslanstvu.

Mislim, da za vas na poseben način veljajo besede vašega redovnega ustanovitelja sv. Frančiška:

Kjer je ljubezen in modrost,
tam ni ne strahu ne nevednosti.
Kjer je potrpežljivost
in ponižnost,
tam ni jeze ne vznemirjanja.
Kjer je uboštvo
skupaj z veseljem,
tam ni ne pohlepnosti
ne skoposti.
Kjer je spokojnost
in premišljevanje,
tam ni ne zaskrbljenosti
ne raztresenosti.
Kjer je strah Gospodov,
ki varuje njegov dom,
tam sovražnik ne najde
prostora za vstop.
Kjer sta usmiljenje in obzirnost,
tam ni ne razsipnosti
in ne trdosrčnosti

(sv. Frančišek FOpom 27)

Spoštovani in dragi nadškof p. Stane, naj bo vedno z Vami Božji blagoslov ter varstvo in priprošnja Božje in naše Matere Marije!

Objavljeno 10. 10. 2014

Podobni prispevki