V prispevkih: »Epilog afere Limburg – poučen tudi za Slovensko cerkev?«, »Dvorec in kardinal: žalostna zgodba za bleščečimi zidovi« in »Goričane: samo preproga vredna toliko kot stanovanje.«, ki so bili objavljeni na spletni strani Iskreni.net in obravnavajo problematiko obnove dvorca Goričane, je bilo zapisanih več neresnic in vrednostnih očitkov na račun Nadškofije Ljubljana. Zato objavljamo naslednje pojasnilo:

1 – Začetno stanje

Nadškofiji Ljubljana je bil grad Goričane vrnjen v postopku denacionalizacije. Najprej ji je bil začasno izročen v upravljanje z odločbo leta 2002 in nato dokončno leta 2007. Stanje gradu je bilo takšno, da je bila potrebna njegova temeljita obnova. Vložek v obnovo bi presegal takratne zmožnosti nadškofije, zato se je odločila iskati morebitne partnerje, ki bi sodelovali pri obnovi tega kulturnega spomenika. Za nadškofijo je bilo bistveno, da prepreči nadaljnje propadanje svojega premoženja, ki je hkrati tudi kulturni spomenik.

Papirnica Goričane je bila pripravljena sodelovati pri obnovi gradu pod pogojem, da bi si zase zagotovila pravico do uporabe dvorca za svoje potrebe oziroma za njegovo nadaljnje trženje. Tako je bilo v mesecu marcu 2004 podpisano pismo o nameri med Nadškofijo Ljubljana ter papirnico Goričane, ki je že opredeljevalo bistvene elemente bodočega razmerja: da papirnica sama financira obnovo (stavbe) gradu v zameno pa lahko del obnovljenega gradu (pritličje in kletne prostore) sama uporablja in trži.

Skladno s pismom o nameri sta bili nato sklenjeni pogodba o najemu gradu Goričane z dne 02.04.2004 in dodatek k tej pogodbi z dne 16.04.2004, ki sta dokončno uredili razmerja med strankama in predvideno obnovo gradu. Dodatno je bil 16.04.2004 podpisana še Omejitev najemnikove pravice do uporabe prostorov, s katero se je dodatno uredil izvzem dela prostorov za potrebe ljubljanskega nadškofa.

Ob sklenitvi najemne pogodbe je skupni znesek predvidenih obnovitvenih del znašal cca. 2.8 milijona EUR in skladno s tem je bilo predvideno trajanje najema 15 let (od zaključka obnove). Za morebitni presežek vlaganj glede na predvideno višino je bilo dogovorjeno sorazmerno podaljšanje dobe najema, in sicer leto in pol za vsakih 10% presežka prvotno predvidenih vlaganj.

2 – Sedanje stanje

Nadškofija nima natančnega vpogleda v sedanje stanje obnove gradu in zneska vloženega v obnovo, ker ji papirnica navkljub večkratnim pozivom ne želi izročiti nobene dokumentacije glede vlaganj.

Direktor papirnice, Andraž Stegu, v javnosti in v pisanjih, poslanih neposredno nadškofiji, operira z zneskom, ki naj bi presegal 8,5 milijona EUR, vendar tega zneska ni nikdar podkrepil s konkretnimi navedbami ali dokumentacijo. Prav tako Andraž Stegu zanika, da bi bila obnova gradu že končana.

Za razjasnitev dejanske višine vloženih sredstev v obnovo je nadškofija večkrat pozvala papirnico, da naj ji izroči dokumentacijo glede obnove. Papirnica vse do danes ni izročila nobene dokumentacije. Tekom dosedanjih pogovorov je bila pripravljena le dopustiti njen pregled pod posebnimi pogoji.

3 – Odprta vprašanja s papirnico Goričane

Stališče nadškofije je, da vztraja pri spoštovanju in izvajanju sklenjenih pogodb. To pomeni, da se po končanju obnove gradu natančno pregleda dokumentacijo o vloženih sredstvih v obnovo in nato, upoštevajoč dejanska potrebna vlaganja, določi čas, v katerem lahko papirnica trži del gradu Goričane za svoje potrebe.
Prostori v prvem nadstropju gradu so izvzeti iz najema, pravica njihove uporabe pripada vsakokratnemu ljubljanskemu nadškofu oziroma osebam po njegovi izbiri. Glede tega sta soglasna tako Nadškofija Ljubljana kot tudi podpisnik pogodb, kardinal Rode.

4 – Dodatno

V zvezi s papirnico Goričane je potrebno omeniti še sodni postopek za plačilo kupnine za delnice papirnice Goričane. V tem sodnem postopku nadškofija zahteva plačilo kupnine za cca. 10% delnic papirnice Goričane.

Nadškofija Ljubljana

Objavljeno 14. 04. 2014

Podobni prispevki