V zadnjem obdobju se je pojavljalo več ugibanj in očitkov glede transparentnosti poslovanja ljubljanske nadškofije. Ker si ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM od začetka svoje škofovske službe prizadeva za preglednost in transparentnost, je pred meseci sam zaprosil pristojne dikasterije rimske kurije za apostolsko vizitacijo, da bi neodvisni in zunanji strokovnjaki preverili poslovanje Nadškofije Ljubljana. Dikasterij za škofe je za apostolskega vizitatorja imenoval msgr. dr. Dražena Kutlešo, splitsko-makarskega nadškofa.

Dokler se vizitacija ne zaključi in ne prejmemo zaključnega poročila, podrobnosti ne moremo komentirati.

Objavljeno 23. 12. 2022

Podobni prispevki