Namen letošnjega pastoralnega tečaja je pomagati duhovniku, da bo ta znal laiku pomagati pri iskanju in prepoznavanju njegove temeljne poklicanosti.

Glavni predavatelj prof. dr. Andrej Šegula bo v uvodnem predavanju podal teologijo laikata.

Potrebno je izhajati iz dejstva, da laiki potrebujejo duhovnika in voditi k spoznanju, da tudi duhovniki potrebujemo laike. Prevečkrat duhovniki pojmujemo poklicanost laika le z vidika njegovega dejavnega sodelovanja v župniji. Kaj pa naše prepoznavanje poklicanosti laika kot očeta, matere, dejavnega člana družbenega in političnega telesa? Tako kot mora duhovnik najprej utrjevati svojo poklicanost in svojo identiteto, mora tudi laik slediti svoji krstni poklicanosti in prepoznati poslanstvo, ki mu ga je Jezus zaupal v Cerkvi in svetu.

Koreferenta Aleš Primc in Dani Siter bosta zato v nadaljevanju poslanstvo laika v svetu in Cerkvi predstavila na podlagi lastnih izkušenj. Papež želi videti odprto Cerkev, ki je poslana k ljudem, Cerkev, ki tudi »spremeni svoje strukture in pastoralne načine delovanja in jih usmeri tako, da bodo misijonski«.

Pastoralni tečaj bo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v torek, 2. septembra 2014, od 9. do 13. ure.

Igor Dolinšek, voditelj Pastoralne službe

Objavljeno 04. 08. 2014

Podobni prispevki