VATIKAN (sreda, 10. december 2014, RV) – Papež Frančišek je med današnjo splošno avdienco spregovoril o izrednem zasedanju škofovske sinode, ki je potekala oktobra letos na temo Pastoralni izzivi družine v kontekstu nove evangelizacije. Tako je začel nov sklop katehez o družini, umeščen v obdobje med dvema sinodama: že omenjenim izrednim zasedanjem in splošnim, ki bo potekalo oktobra prihodnje leto.

A pred razmišljanjem o različnih vidikih družine je papež danes želel spomniti, kako se je letošnje zasedanje sinode odvijalo in kaj je dalo. Mediji so opravili svoje delo, za kar se je Frančišek zahvalil, saj je poročanja bilo na pretek. A pogosto je medijski pogled bil nekoliko v stilu športnega ali političnega poročanja, pogosto se je govorilo o dveh ekipah, za in proti, konzervativcih in progresistih. »Danes bi želel na kratko povedati, kaj je bila sinoda,« je zatrdil papež in začel s pojasnjevanjem.

Prvi moment: govoriti in poslušati
Povedal je, da je sam prosil sinodalne očete, naj govorijo z odkritostjo in pogumom ter poslušajo s ponižnostjo. Na sinodi ni bilo predhodne cenzure, vsak je lahko in je moral povedati to, kar je čutil in iskreno mislil. Tudi apostoli so med seboj razpravljali, ko so iskali Božjo voljo. Vedno, ko se na sinodalnem zasedanju išče Božja volja, pride do različnih pogledov in do razprave in to ni nekaj slabega, je poudaril Frančišek. Prvemu poročilu kardinala Erdöja je sledil pomemben del, ko so »vsi sinodalni očetje lahko govorili in vsi poslušali«. To je bil trenutek »velike svobode, ko je vsak lahko predstavil svoje razmišljanje s parezijo in zaupanjem«. Osnova govorov je bil »delovni dokument«, rezultat predhodnega posvetovanja z vso Cerkvijo.

»Noben govor ni postavil pod vprašaj temeljnih resnic zakramenta zakona: nerazvezljivost, enost, zvestoba in odprtost za življenje,« je poudaril papež in podkrepil z besedami, da se tega niso dotikali.

Drugi moment: Poročilo po razpravah
Vse govore so nato zbrali in tako je bil pripravljen drugi osnutek, ki se imenuje Poročilo po razpravah. Tudi tega je predstavil kardinal Erdö. Sestavljeno je bilo iz treh točk: poslušanje v kontekstu družine in njenih izzivov; pogled, uprt v Kristusa, in evangelij družine; pristop k pastoralnim perspektivam.

Tretji moment: razprave po skupinah
O tem prvem predlogu povzetkov je potekala razprava po skupinah, ki so kot vedno bile zaradi lažjega komuniciranja razdeljene glede na jezik: italijanski, angleški, španski in francoski. Vsaka skupina je po sklepu dela predstavila poročilo in vsa poročila skupin so bila takoj objavljena. Vse je bilo transparentno, da bi vedeli, kaj se dogaja, je pripomnil papež.

Četrti moment: Sklepno poročilo
Vse predloge jezikovnih skupin je zatem pregledala posebna komisija in pripravilo se je Sklepno poročilo. To je ohranilo shemo predhodnega poročila: poslušanje stvarnosti, pogled na evangeliju in pastoralno delo, a prav tako je hotelo ohraniti sadove razprav po skupinah. Kot vedno, je bilo objavljeno Sklepno sporočilo sinode, krajše in poljudnejše v primerjavi z Relatio.

Dokumenti sinode so trije
Tako je torej potekalo sinodalno zasedanje, je nadaljeval Frančišek in dodal, da ne ve, ali so se sinodalni očetje med seboj prepirali, res pa je, da so govorili odločno. To je svoboda, ki obstaja v Cerkvi, je pripomnil. »Vse se je odvijalo ”cum Petro et sub Petro”, torej v navzočnosti papeža, ki je za vse zagotovilo svobode in zaupanja, je zagotovilo pravovernosti.« Ob koncu je tudi sam Frančišek na kratko podal sinodalno izkušnjo.

Povzel je, da so uradni dokumenti sinode trije: Sklepno sporočilo, Sklepno poročilo (Relatio synodi) in končni papežev govor. Drugih ni.

Sklepno poročilo, ki je bilo cilj celotnega premišljevanja, od škofij do tega trenutka, je bilo včeraj tudi objavljeno skupaj s vprašanji. Poslano bo na škofovske konference, kot smernice za pripravo na prihodnje splošno zasedanje sinode, ki bo oktobra 2015.

Sinoda ni parlament
»Vedeti moramo, da sinoda ni parlament,« je ob koncu kateheze še izpostavil papež Frančišek. Ne pomeni, da pridejo skupaj predstavniki posameznih krajevnih Cerkva. Sinoda je varen prostor, da bi Sveti Duh lahko deloval. Ni bilo spopadov med različnimi skupinami – to je dopustno za parlament. Sinoda pa je bila soočenje med škofi, do katerega je prišlo po dolgem pripravljalnem delu in ki se bo sedaj nadaljevalo z drugim delom, za dobro družin, Cerkve in družbe. »Je proces, je normalna sinodalna pot,« je pojasnjeval papež. Sedaj se bo Relatio (Sklepno poročilo sinode) vrnilo v krajevne Cerkve in tam se bo nadaljevalo delo molitve, premišljevanja in bratskih razprav, da bi se tako pripravili na naslednje zasedanje.

»To je sinoda škofov. Zaupajmo jo varstvu Device, naše Matere. Naj nam ona pomaga slediti Božjo voljo, ko bomo sprejeli pastoralne odločitve, ki bodo bolj in bolje pomagale družini,« je dejal papež in zaprosil, naj to sinodalno pot do naslednje sinode spremljamo z molitvijo. »Da bo na Gospod razsvetlil, nas usmeril k zrelosti tistega, kar moramo kot sinoda povedati vsem Cerkvam. Zato je pomembna vaša molitev.«

Objavljeno 10. 12. 2014

Podobni prispevki