SARAJEVO (sobota, 6. junij 2015) – Po srečanju s predstavniki oblasti je papež Frančišek na olimpijskem stadionu Koševo daroval sveto mašo, pri kateri je bilo prisotnih več kot 60.000 vernikov. V homiliji je razmišljal o miru.

»Dragi bratje in sestre, v svetopisemskih berilih, ki smo jih slišali, je večkrat odmevala beseda mir. To je resnično najodličnejša med preroškimi besedami! Bog sanja mir, mir je Božji načrt za človeštvo, za zgodovino, z vsem stvarstvom. In je načrt, ki vedno naleti na nasprotovanje s strani človeka in hudiča. Tudi v našem času sta hrepenenje po miru in prizadevanje, da bi ga gradili, v nasprotju z dejstvom, da v svetu potekajo mnogi oboroženi spopadi. Gre za neke vrste tretjo svetovno vojno, ki se odvija ‘po koščkih’; in v kontekstu globalne komunikacije zaznavamo ozračje vojne

Danes se ponovno dviga krik Božjega ljudstva: Nikoli več vojne!
»So nekateri, ki želijo namenoma ustvariti in netiti to ozračje, še posebej tisti, ki iščejo nasprotovanje med različnimi kulturami in civilizacijami, ter tudi tisti, ki vojne izkoriščajo za prodajo orožja. Vendar vojna pomeni otroke, žene in ostarele v begunskih taboriščih; pomeni prisilna preseljevanja; pomeni porušene hiše, ceste, tovarne; pomeni predvsem veliko razbitih družin. Vi to dobro veste, saj ste to prav tukaj tudi sami doživeli: koliko trpljenja, koliko uničenja, koliko bolečine! Danes, dragi bratje in sestre, se iz tega mesta ponovno dviga krik Božjega ljudstva ter vseh mož in žena dobre volje: nikoli več vojne!«

Delati za mir je ‘obrtniško delo’

»Znotraj tega ozračja vojne kakor sončni žarek, ki prodira skozi oblake, odmeva Jezusova beseda v Evangeliju: Blagor tistim, ki delajo za mir (Mt 5,9). To je poziv, ki je vedno aktualen, ki velja za vsako generacijo. Ne pravi ‘Blagor tistim, ki pridigajo o miru’: vsi ga lahko razglašajo, tudi na hinavski ali celo lažniv način. Ne. Pravi: Blagor tistim, ki delajo za mir, to je tisti, ki ga uresničujejo. Delati za mir je obrtniško delo: zahteva gorečnost, potrpežljivost, izkušnje, vztrajnost. Blagor tistim, ki sejejo mir s svojimi vsakodnevnimi dejanji, z držami in dejanji služenja, bratstva, dialoga, usmiljenja… Da, ti se ‘bodo imenovali Božji otroci,« ker Bog seje mir, vedno, povsod; ob polnosti časov je zasejal v svet svojega Sina, da bi mi imeli mir! Delati za mir je delo, za katerega si je potrebno prizadevati vsak dan, korak za korakom, ne da bi se naveličali.’«

Mir je delo pravičnosti
»In kako to uresničiti, kako se gradi mir? Na to, kar je bistveno, nas je spomnil prerok Izaija: ‘Delo pravičnosti bo mir.’ (Iz 32,17) ‘Opus iustitiae pax’, v prevodu iz Vulgate, je postal znano geslo, ki ga je preroško vzel za svojega tudi papež Pij XII. Mir je delo pravičnosti. Tudi tukaj: ne gre za deklamirano, teoretizirano, načrtovano pravičnost… ampak za udejanjeno, živeto pravičnost. In Nova zaveza nas uči, da je izpolnitev pravičnosti ljubiti bližnjega kakor samega sebe (prim. Mt 22,39; Rim 13,9).

Kako se spremenijo stvari takrat, kadar se, z Božjo milostjo, držimo te zapovedi! Zato, ker se spremnimo mi! Tista oseba, tisti narod, ki sem ga videl kot sovražnika, ima isto obličje kakor jaz, ima srce kakor jaz, dušo kakor jaz, saj imamo istega Očeta v nebesih. Resnična pravičnost torej pomeni storiti tisti osebi, tistemu narodu to, kar želim, da bi oni storili meni, mojemu narodu (prim. Mt 7,12).«

Drže, ki so potrebne za uresničevanje miru
»Sveti Pavel nam je v drugem berilu pokazal drže, ki so potrebne za uresničevanje miru: ‘Oblecite si nežnost, dobroto, ponižnost, krotkost, velikodušnost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte’ (prim. Kol 3,12-13).

Mir je Božji dar
To so drže, ki nam pomagajo biti ‘obrtniki’ miru v vsakdanjosti, tam, kjer živimo. Vendar pa se ne smemo slepiti, da je to odvisno samo od nas! V tem primeru bi zapadli v varljiv moralizem. Mir je Božji dar, ne v čarobnem smislu, ampak zato, ker On, s svojim Duhom, more te drže vtisniti v naša srca in v naše meso, da bi iz nas naredil resnična orodja miru. In če gremo še globlje, Apostol pravi, da je mir Božji dar, ker je sad njegove sprave z nami. Človek lahko postane delavec za mir le, če se pusti spraviti se z Bogom.

Dragi bratje in sestre, danes skupaj prosimo Gospoda, na Marijino priprošnjo, za milost, da bi imeli preprosto srce, za milost potrpežljivosti, za milost, da bi se borili in delali za pravičnost; da bi bili usmiljeni, da bi delali za mir, da bi sejali mir in ne vojne ter razprtije. To je pot, ki osrečuje, ki vodi k blaženosti.«

Objavljeno 08. 06. 2015

Podobni prispevki