TRG SV. PETRA (nedelja, 3. maj 2015, RV) – »Dragi bratje in sestre, dober dan. Današnji evangelij nam predstavlja Jezusa med zadnjo večerjo, v trenutku ko ve, da je njegova smrt že zelo blizu. Prišla je njegova ‘ura’. Zadnjič je s svojimi učenci, zato hoče zelo dobro vtisniti v njihov razum temeljno resnico, da tudi, ko ne bo več fizično med njimi, bodo oni lahko ostali združeni z Njim na nov način ter tako prinašali veliko sadov. Vsi smo lahko pridruženi Jezusu na nov način. In kakšen je ta način? Nasprotno pa, če bi kdo izgubil povezanost z Njim, bo ta postal nerodoviten, še več, škodljiv za skupnost. Kakšen je ta nov način? Da je Jezus lahko izrazil to resničnost, je uporabil podobo trte in mladik, je rekel tole: »Kakor mladika ne more sama od sebe roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. S to prispodobo nas uči, kako ostati na Njem, z Njim, tudi ko ne bo fizično navzoč.« (Jn 15,4-5). Tako je papež Frančišek začel s predstavitvijo evangeljskega odlomka 5. velikonočne nedelje z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra. Po molitvi Raduj se kraljica nebeška in blagoslovu je papež Frančišek spomnil na včerajšnjo beatifikacijo Luigia (Andreja) Bordina, posvečenega laika Kongregacije bratov sv. Jožefa Benedikta Cottolenga. Sveti oče je tudi pozdravil Združenje Meter, ki si prizadeva preprečiti nasilje nad otroki, saj je danes Dan otrok, žrtev nasilja. Papež pa je med pozdravi različnih skupin, omenil tudi romarje iz Litije.

Jezus je trta in po Njem, kakor limfa v drevesu, prehaja na mladike ljubezen Boga samega, Sveti Duh. Poglejte, mi smo mladike in s to priliko nam želi Jezus pojasniti, zakaj je pomembno ostati povezan z Njim. Mladike niso samozadostne, ampak so popolnoma odvisne od trte, ki je vir njihovega življenja. Tako je z nami kristjani. S krstom smo bili cepljeni v Kristusa. Od njega smo zastonj prejeli dar novega življenja in lahko ostanemo v vitalnem občestvu s Kristusom. Potrebno je le ostati zvest krstu ter rasti v domačnosti z Gospodom preko molitve, vsakodnevne molitve ter poslušnosti in učljivosti njegovi Besedi, branje evangelija, udeleževanja zakramentov, še posebej evharistije in spovedi.

Ko je nekdo tesno povezan s Jezusom, je deležen darov Svetega Duha, ki so, kot pravi sv. Pavel: »ljubezen, veselje, mir, velikodušnost, dobrohotnost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje« (prim. Gal 5,22-23). To so darovi, ki pridejo, če smo povezani z Jezusom in s tem kot pravi kristjan zelo dobro denem bližnjemu in družbi. Po teh držah se pravzaprav prepozna, da je nekdo pravi kristjan, kakor se po sadovih prepozna drevo. Sadovi te povezanosti z Jezusom so čudoviti, saj je vsa naša oseba preoblikovana z milostjo Duha, torej duša, razum, volja, čustva in tudi telo, saj smo enost duha in telesa. Prejemamo novi način obstajanja, saj postaja Jezusovo življenje naše življenje. Lahko mislimo kot On, delujemo kot On, gledamo na svet in na stvari z Jezusovimi očmi. Zaradi tega lahko ljubimo z njegovim srcem naše brate in sestre, začenši pri najbolj revnih in trpečih in tako prinašamo svetu sadove dobrote, karitativne ljubezni in miru.

Vsak od nas je ena mladika edine trte in vsi skupaj smo poklicani prinašati sadove te skupne pripadnosti Kristusu in Cerkvi. Zaupajmo se priprošnji Device Marije, da bomo lahko žive mladike v Cerkvi in bomo dosledno pričevali našo vero, z doslednim življenjem in mislijo, z zavestjo, da smo vsi, vsak s svojo posebno poklicanostjo deležni istega zveličavnega poslanstva Jezusa Kristusa, Gospoda.

Objavljeno 04. 05. 2015

Podobni prispevki