VATIKAN (nedelja, 28. december 2014, RV) – »Dragi bratje in sestre, dober dan. Najprej eno vprašanje. Moja radovednost. Ob kateri uri ste se zbudili? Ob petih? In niste zaspani? Zadovoljen sem, da se lahko z vami srečam ob desetletnici združenja, ki zbira v Italiji skupaj številčne družine. Vidi se, da imate radi družino in imate radi življenje. In lepo se je zahvaliti Gospodu za ta dan, na katerega obhajamo Sveto Družino.« Tako je papež Frančišek pred opoldansko molitvijo nagovoril veliko številčnih družin, okoli 7000 oseb, v dvorani Pavla VI. v Vatikanu.

Darovanje v templju
Današnji evangelij nam predstavlja Marijo in Jožefa, ki neseta Dete Jezusa v tempelj in tam srečata dva starčka, Simeona in Ano, ki prerokujeta o Detetu. To je podoba ‘širše’ družine, morda tako kot so vaše, kjer se različne generacije srečajo in si medsebojno pomagajo. Zahvaljujem se msgr. Pagli, predsedniku Papeškega sveta za družino, on je izvedenec za te stvari in ki si je zelo želel ta trenutek, msgr. Beschiu, ki je zelo sodeloval pri rojstvu in rasti vašega združenja, ki se je začelo v mestu blaženega Pavla VI., v Bresci.

Najlepši sadovi zakonske ljubezni
Prišli ste z najlepšimi sadovi vaše ljubezni. Materinstvo in očetovstvo sta Božja darova, toda sprejeti dar, čuditi se nad njegovo lepoto ter storiti, da sveti v družbi, to je vaša naloga. Vsak vaš otrok je edinstvena stvaritev, ki se ne bo ponovila v zgodovini človeštva. Ko se doume to, oziroma to, da je bil vsak od Boga hoten, smo osupli, kakšen čudež je vsak otrok. Vsak otrok pa spremeni življenje. Življenje se spremeni. Vi dečki in deklice ste ravno to, vsak od vas je edinstven sad ljubezni. Prihajate iz ljubezni in rastete v ljubezni. Ste edinstveni, toda ne sami. To da imate brate in sestre je za vas zelo dobro, saj so sinovi in hčere številčnih družin že od ranega otroštva bolj sposobni bratskega občestva. V svetu pogosto zaznamovanim s sebičnostjo, je številčna družina šola solidarnosti in medsebojne razdelitve in ti drži sta potem v dobrobit vse družbe.

Dobro drevo rodi dobre sadove
Vi otroci in mladostniki ste sadovi drevesa družine, saj ste dober sad drevesa, ko ima dobre korenine, ki so stari starši in dobro deblo, ki so starši. Jezus je rekel, da vsako dobro drevo prinaša dobre sadove in vsako slabo drevo slabe sadove (prim. Mt 7,17). Velika človeška družina je kakor gozd, v katerem dobra drevesa prinašajo solidarnost, občestvo, zaupanje, medsebojno pomoč, varnost ter zadovoljno zmernost, prijateljstvo. Navzočnost številčnih družin je namreč upanje za družbo. Zaradi tega pa je zelo pomembna tudi navzočnost starih staršev. To je dragocena navzočnost bodisi za praktično pomoč, bodisi in predvsem zaradi vzgojnega prispevanja. Stari starši namreč v sebi ohranjajo vrednote nekega ljudstva, družine in to pomagajo staršem posredovati naprej. V prejšnjem stoletju so stari starši posredovali vero najprej, so prinašali h krstu otroke.

Dragi starši, hvaležen sem vam za zgled ljubezni do življenja, ki ga vi varujete od spočetja do naravnega konca, kljub vsem oviram in težavam življenja in ki vam ga žal javne institucije ne pomagajo vedno prenašati. Upravičeno poudarjate, da italijanska ustava v 31. členu zahteva posebno skrb za številčne družine, vendar pa v resnici to ni tako. Želim torej, tudi ko pomislim na nizko nataliteto, ki jo v Italiji že nekaj časa zaznavajo, 1%, to ni nič, večjo pozornost tako politike kot javne uprave na vseh nivojih, da takšne družine dobijo predvideno podporo. Vsaka družina je celica družbe, toda številčna družina je bogatejša in vitalnejša celica in za dobro države je, da vlaga vanjo.

Dobrodošlo je, če se družine združujejo v združenja, kakor v to italijansko ali kakor druge tukaj zastopane iz drugih evropskih držav in dobrodošla je mreža združenj družin, ki je sposobna biti navzoča in vidna v družbi in politiki. Sveti Janez Pavel II. je glede tega dejal: »Družine se morajo vedno bolj zavedati, da so one ‘protagonistke’ tega, kar imenujejo ‘družinska politika’ in da morajo prevzeti odgovornost za preobrazbo družbe. V nasprotnem primeru bodo one prve žrtve zla, ki so ga le brezbrižno opazovale (Familiaris consortio 44). Prizadevanje, ki ga združenja družin opravljajo v različnih forumih, narodnih ali krajevnih, je ravno to, da v družbi in preko državnih zakonov, spodbujajo vrednote in potrebe družine.

Dobrodošla so tudi cerkvena gibanja v katerih ste vi iz številčnih družin še posebej navzoči in dejavni. Vedno se zahvaljujem Gospodu, ko vidim očeta in mamo številčne družine skupaj z njihovimi otroki, vključene v življenje Cerkve in družbe. S svoje strani sem vam blizu z molitvijo in vas izročam v varstvo Svete Družine: Jezusa, Marije in Jožefa. Lepa novica je, da se ravno v Nazaretu gradi hiša za družine iz vsega sveta, ki poromajo tja, kjer je Jezus rastel in se krepil v modrosti in milosti (prim. Lk 2,40).

Še posebej pa molim za najbolj preizkušane družine zaradi ekonomske krize, tiste, kjer je oče ali mati ostal brez dela, to je hudo, kjer ga mladi ne uspejo najti, za družine, ki so preizkušane v tem, kar jim je najdragocenejše in za tiste, ki jih napada skušnjava, da se prepustijo osamljenosti ali razdeljenosti.

Dragi prijatelji, dragi starši, dragi otroci, dragi mladi, dragi stari starši, lep praznik vsem! Naj bo v vsaki vaši družini obilje Božje nežnosti in tolažbe. Iz srca vas blagoslavljam. In vi, prosim vas, nadaljujte z molitvijo zame, ki sem morda za vas vse dedek. Hvala.

Sedaj vsi skupaj molimo k Mariji, da prejmemo blagoslov.

Objavljeno 28. 12. 2014

Podobni prispevki