VATIKAN (nedelja, 18. maj 2014, RV) – »Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes nam berilo iz Apostolskih del prikaže, da so se tudi v prvotni Cerkvi pojavile napetosti in nestrinjanja. V življenju so vedno spori, problem pa je, kako se z njimi soočiti. Do tistega trenutka je edinost krščanske skupnosti spodbujala pripadnost edinemu narodu in kulturi, torej judovskemu. Toda, ko se je krščanstvo, po Jezusovem hotenju namenjeno vsem ljudstvom, odprlo grškemu kulturnemu prostoru, ni bilo več te homogenosti in so se pojavile prve težave. V tem trenutku se je začelo širiti nezadovoljstvo, negodovanja, prav tako glasovi, da se z dajanjem prednosti enim zanemarja druge. Vse to se dogaja tudi po naših župnijah. Skupnost je pri pomoči revežem kot so vdove, sirote ter raznovrsti ubožci, kot se zdi, dajala prednost pred drugimi kristjanom iz judovstva.« Tako je papež Frančišek zastavil opoldanski nagovor na današnjo 5. velikonočno nedeljo z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra. Po molitvi Raduj se Kraljica nebeška in blagoslovu je sveti oče najprej povabil k molitvi za vse, ki so jih na Balkanu prizadele poplave z besedami: »Dragi bratje in sestre, hude poplave so opustošile širna področja na Balkanu, predvsem v Srbiji ter Bosni. Medtem ko izročam Gospodu žrtve te naravne nesreče, izražam svojo osebno bližino vsem, ki preživljajo ure stiske in trpljenja. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj…« Po molitvi je papež Frančišek spomnil na beatifikacijo škofa Antona Durcovicia, mučenca vere, ki je v zaporu umrl zaradi lakote in žeje. »Skupaj z verniki Iaşija ter vse Romunije, se Bogu zahvalimo za ta zgled!«

Papež Frančišek je opoldanski nagovor množici vernikov o prvih napetostih v prvotni Cerkvi nadaljeval z besedami: »Tedaj so apostoli vzeli ta spor v svoje roke. Sklicali so razširjeno srečanje skupaj z učenci, ter skupaj razpravljali o nastalem vprašanju. Težav se nikakor ne reši tako, da se dela, kot da jih ni. Lepo je to pristno soočenje med pastirji in verniki, ki je pripeljalo do razdelitve nalog. Apostoli so predlagali to, kar so vsi sprejeli, da se bodo posvetili molitvi in službi Besede, medtem ko bo sedem mož, diakonov, skrbelo za strežbo pri mizi za uboge. Teh sedmih niso izbrali zato, ker so bili v tem poslu izvedenci, temveč ker so bili pošteni in na dobrem glasu, polni Svetega Duha in modrosti. V službo so bili umeščeni, ko so apostoli nanje položili roke.

Tako so prešli iz nezadovoljstva, godrnjanja, glasov, da se pri strežbi daje prednost in tako ustvarja neenakost, do rešitve problema. S soočenjem, z razpravo in molitvijo se rešujejo spori v Cerkvi. Soočiti se, razpravljati in moliti! Medtem ko nas govorice, zavisti, ljubosumje, nikoli ne morejo pripeljati do soglasja, složnosti ali miru. Sveti Duh pa je bil tisti, ki je okronal ta sporazum. Po tem razumemo, da če se pustimo voditi Svetemu Duhu, nas ta pripelje do soglasja, edinosti in do spoštovanja različnih darov ter nadarjenosti. Ste dobro razumeli? Nobenih govoric, nobene zavisti, nobenega ljubosumja. Ste razumeli?

Devica Marija naj nam pomaga, da bomo učljivi Svetemu Duhu in se bomo tako med seboj spoštovali ter bomo vedno globlje prišli skupaj v veri in karitativni ljubezni ter tako imeli srce odprto za potrebe bratov in sester.

Objavljeno 19. 05. 2014

Podobni prispevki