VATIKAN (sreda, 29. januar 2014, RV) – Papež Frančišek je med današnjo splošno avdienco govoril o zakramentu birme, ki je neločljivo povezan s krstom. Oba zakramenta skupaj z evharistijo sestavljata »en sam zveličavni dogodek, ki se imenuje uvajanje v krščanstvo«, po katerem smo vključeni v Jezusa Kristusa, umrlega in vstalega, in po katerem postanemo nova bitja in udje Cerkve, je pojasnil papež vernikom, zbranim na Trgu sv. Petra. Zato so se tudi ti trije zakramenti najprej obhajali kot en sam trenutek na koncu katehumenske poti, običajno med velikonočno vigilijo. Tako je bila »potrjena pot formacije in postopno vključevanje v krščansko skupnost, kar je lahko trajalo tudi nekaj let«.

Birma prinaša rast krstne milosti
Sveti oče je nadaljeval, da beseda ‘birma’ pomeni ‘maziljenje’. Z oljem, ki mu pravimo ‘sveta krizma’, smo v moči Duha pridruženi Jezusu Kristusu, ki je edini resnični ‘maziljenjec’, ‘Mesija’, Sveti Božji. Izraz ‘birma’ nas spominja, da ta zakrament »prinaša rast krstne milosti: trdneje nas zedini s Kristusom, vodi v izpopolnitev našo povezanost s Cerkvijo, podeli nam posebno moč Svetega Duha, da bi širili in branili vero, izpovedovali Kristusovo ime in se ne bi nikoli sramovali križa«. Papež je dodal, da je zato zelo pomembno poskrbeti, da otroci in mladi prejmejo ta zakrament. Morda nekateri niso birmani in tako ostanejo na pol poti, ne da bi prejeli Svetega Duha. Ta pa je v krščanskem življenju zelo pomemben, kajti daje nam moč, da hodimo naprej. Še enkrat je poudaril, kako pomembna je birma in vse, ki imajo doma otroke in mladostnike spodbudil, naj poskrbijo, da bodo končali uvajanje v krščanstvo. Izpostavil je tudi, da je birmancem treba »zagotoviti dobro pripravo, ki jih mora voditi v osebno sprejemanje vere v Kristusa in v njih prebuditi občutek za pripadnost Cerkvi«.

Pri birmi prejmemo sedmere darove Svetega Duha
Birma, tako kot vsak drug zakrament, ni delo ljudi, ampak delo Boga, ki skrbi za naše življenje tako, da nas oblikuje po podobi svojega Sina, da bi nas naredil zmožne ljubiti kot ljubi On. Z birmo Bog v nas vlije svojega Svetega Duha, katerega delovanje prežame vso osebo in vse življenje, kot izhaja iz sedmih darov, ki jih je izročilo v luči svetih spisov vedno poudarjalo. Sedmeri darovi Svetega Duha so: modrost, umnost, svet, moč, vednost, pobožnost in strah božji. Po Frančiškovih besedah so nam ti darovi bili dani ravno s Svetim Duhom v zakramentu birme, pri čemer je papež napovedal, da bo o njih govoril v naslednjih katehezah.

Kristus je tisti, ki deluje po nas in za nas
Ko sprejmemo Svetega Duha v naše srce in mu pustimo delovati, Kristus sam postane navzoč v nas in zavzame mesto v našem življenju. »Po nas bo sam Kristus molil, odpuščal, širil upanje in tolažbo, služil bratom in sestram, postal blizu stiskanim in zadnjim, ustvarjal občestvo, sejal mir,« je poudaril papež. Dodal je, da je to zelo pomembno: »da po Svetem Duhu pride sam Kristus in dela vse to po nas in za nas. Zato je pomembno, da otroci in mladostniki prejmejo ta zakrament«.

Zahvalimo se za dar birme
»Dragi bratje in sestre,« je papež dejal ob koncu kateheze, »spomnimo se, da smo prejeli birmo. Spomnimo se tega najprej zato, da se zahvalimo Gospodu za ta dar, in nato zato, da ga prosimo za pomoč, naj nam pomaga živeti kot resnični kristjani, vedno hoditi z veseljem v skladu s Svetim Duhom, ki nam je bil dan.«

Objavljeno 29. 01. 2014

Podobni prispevki