VATIKAN (sreda, 13. november 2013, RV) – Današnja kateheza papeža Frančiška je govorila o krstu in odpuščanju grehov. Sveti oče je tako nadaljeval s pojasnjevanjem veroizpovedi in vernike, zbrane na Trgu sv. Petra, med drugim pozval, naj poiščejo datum svojega krsta, ki je drugi rojstni dan.
V veroizpovedi, s katero vsako nedeljo izpovemo našo vero, trdimo: »Priznavam en krst v odpuščanje grehov.« Gre za edino izrecno sklicevanje na nek zakrament v veroizpovedi. V resnici krst predstavlja »vrata vere in krščanskega življenja«. Jezus Kristus je apostolom zapustil tole navodilo: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen … « (Mr 16,15-16). »Poslanstvo Cerkve je evangelizirati in odpuščati grehe preko zakramenta krsta,« je dejal papež Frančišek in nato besede iz veroizpovedi predstavil v treh delih: »priznavam«, »en krst« in »v odpuščanje grehov«.

»Priznavam«
»Priznavam.« Gre za svečani izraz, ki kaže na veliko pomembnost krsta. Ko izgovorimo te besede, v resnici potrdimo našo pravo identiteto Božjih otrok, je pojasnjeval papež. Krst je v določenem smislu kristjanova osebna izkaznica, je trenutek rojstva v Cerkev. Vsi poznamo datum svojega rojstnega dne, a le redki datum krsta, je zatrdil sveti oče in vernike povabil, naj ga poiščejo, kajti to je »drugi rojstni dan: Prvi je dan rojstva v življenje, drugi pa dan rojstva v Cerkev.« Nadaljeval je, da je na krst obenem vezana naša vera v odpuščanje grehov. Zakrament pokore ali spovedi je pravzaprav kot »drugi krst«, ki vedno znova vrača k prvemu, da bi ga utrdil in obnovil. V tem smislu je dan našega krsta začetna točka poti k Bogu, ki traja vse življenje, poti spreobrnjenja, ki je stalno podprta z zakramentom pokore. Ko izpovemo svoje slabosti in grehe, Jezusa prosimo odpuščanja, a obenem z odpuščanjem obnovimo tudi krst. Je kot da bi praznovali dan našega krsta. »Spoved je za krščene! Za ohranjanje čistega belega oblačila našega krščanskega dostojanstva!« je poudaril papež.

»En krst«
Drugi element, ki ga je pojasnil papež je bil: »En krst.« Izraz v spomin prikliče besede sv. Pavla: »En Gospod, ena vera, en krst« (Ef 4,5). Beseda »krst« dobesedno pomeni »potopitev«. Ta zakrament namreč dejansko predstavlja duhovno potopitev v Kristusovo smrt, iz katere z Njim ponovno vstanemo kot nova bitja. Gre za kopel ponovnega rojstva in razsvetljenja. Ponovnega rojstva, ker uresničuje tisto rojstvo iz vode in Duha, brez katerega ne more nihče vstopiti v nebeško kraljestvo. Razsvetljenja, ker je po krstu človeška oseba napolnjena s Kristusovo milostjo, resnično lučjo, ki razsvetljuje vsakega človeka in odžene sence greha. Zato med krstnim obredom starši v roki držijo prižgano svečo, ki pomeni to razsvetljenje. Krst nas po Frančiškovih besedah razsvetljuje od znotraj z Jezusovo lučjo. V moči tega daru je krščeni poklican, da on sam postane luč vere, ki jo je prejel, luč za brate, predvsem za tiste, ki so v temi in ne vidijo žarka svetlobe na obzorju svojega življenja.

Papež je povabil, da se vprašamo: Je krst zame dogodek preteklosti, ali pa živa realnost, ki se nanaša na mojo sedanjost, na vsak trenutek? Se čutiš močnega z močjo, ki ti jo daje Kristus, z njegovo krvjo in vstajenjem? Ali pa se čutiš brez moči? Kajti krst daje moč. Se s krstom čutiš razsvetljenega? Si moški, si ženska luči ali pa si temen moški, temna ženska brez Jezusove luči?

»V odpuščanje grehov«
Tretji element, ki ga je še pojasnil papež Frančišek pa je bil: »V odpuščanje grehov Pri zakramentu krsta so oproščeni vsi grehi, izvirni greh in osebni grehi, kot tudi vse kazni za greh. S krstom se odprejo vrata v resnično novost življenja, ki ni obtežena s težo negativne preteklosti, ampak že daje slutiti lepoto in dobroto nebeškega kraljestva. »Gre za mogočni poseg Božjega usmiljenja v naše življenje, da bi nas rešil,« je dejal papež. »A ta zveličavni poseg naši človeški naravi ne odstrani njene slabosti in ne odvzame nam odgovornosti, da prosimo odpuščanje vsako krat, ko se zmotimo!« Nadaljeval je, da ne morem biti večkrat krščen, lahko pa grem k spovedi in obnovim to milost krsta. Je kot da bi bil drugič krščen. Gospod Jezus je namreč zelo dober in se nikoli ne utrudi odpuščati nam. »Krst nam odpre vrata v Cerkev,« je poudaril papež in dodal, da tudi takrat, ko se vrata nekoliko zaprejo zaradi naših slabosti in naših grehov, jih spoved ponovno odpre, kajti spoved je kot drugi krst: vse nam je odpuščeno in tako smo razsvetljeni, da lahko gremo naprej z Gospodovo lučjo. »Pojdimo radostni naprej, kajti življenje se mora živeti z radostjo Jezusa Kristusa in ta je Gospodova milost,« je še dejal papež.

Objavljeno 13. 11. 2013

Podobni prispevki