TRG SV. PETRA (nedelja, 28. april 2013, RV) – »Dragi bratje in sestre! Dragi birmanci! Dobrodošli. Za premišljevanje vam želim predlagati tri preproste in kratke misli.« Tako je papež Frančišek začel homilijo pri sveti maši na Trgu sv. Petra, med katero je podelil zakrament sv. birme 44 birmancem in birmankam, ki prihajajo iz vseh petih celin. Sedem birmancev in birmank prihaja iz Afrike, osem iz Amerike, devet iz Azije, devetnajst iz Evrope in ena iz Oceanije.

Sveti oče je svoje tri misli navezal na berila današnje pete velikonočne nedelje. Dejal je: »V drugem berilu smo slišali o lepem videnju sv. Janeza in sicer o novem nebu in novi zemlji, nadalje o svetem mestu, ki se spušča od Boga. Vse je novo, spremenjeno v dobro, v lepoto, v resnico; ni več stokanja in žalovanja… To je delovanje Svetega Duha, ki nas vodi k Božji novosti. Pride k nam in naredi vse novo, nas spremeni. Sveti Duh nas spremeni. Videnje sv. Janeza nas spominja, da smo vsi na poti proti nebeškemu Jeruzalemu, naši dokončni novosti, kakor tudi novosti za vso resničnost, na poti k srečnemu dnevu, ko bomo videli Gospodovo obličje, to čudovito ter tako lepo obličje Gospoda Jezusa in bomo lahko z Njim za vedno v njegovi ljubezni.« Papež Frančišek je o Božji novosti, kot jo je opisal sv. Janez v knjigi Razodetja, razmišljal takole: »Vidite, Božja novost ni podobna svetnim novotarijam, ki so vse začasne, minejo in vedno več se jih išče. Novost, ki jo podari Bog našemu življenju pa je dokončna in to ne samo v prihodnosti, ko bomo z Njim, ampak tudi danes. Bog dela vse novo. Sveti Duh nas resnično preoblikuje in tudi želi preko nas preoblikovati svet, v katerem živimo. Odprimo mu vrata, Duhu namreč, dajmo se mu voditi in pustimo, da se Božje delovanje nadaljuje, nas nareja za nove može in žene, ki jih poživlja Božja ljubezen, podarjena po Svetem Duhu. Kako lepo je, če bo lahko vsak od nas zvečer rekel: danes sem v šoli, doma, na delu, voden od Boga, storil tovarišu, staršem, starejši osebi dejanje ljubezni. Kako lepo!«

Drugo misel je papež Frančišek navezal na današnje prvo berilo, ko apostola Pavel in Barnaba zatrdita, da ‘moramo iti skozi veliko stisk, da pridemo v Božje kraljestvo’ (Apd 14,22). »Pot Cerkve, kakor tudi naša osebna pot kristjana, nista vedno lahki, naletita na težave, stiske. Hoditi za Gospodom, pomeni pustiti, da njegov Duh spreminja naša senčna področja, naša obnašanja, ki niso takšna, kot jih Bog želi in izmiva naše grehe. To je pot na kateri naletimo zunaj nas, v svetu, v katerem živimo in ki nas pogosto ne razume, na številne ovire, kakor tudi znotraj nas, v srcu. Toda težave in stiske so zraven, so na poti, ki gre k Božji slavi, kakor za Jezusa, ki je bil poveličan na križu in jih bomo na njej v življenju vedno naleteli. Naj vam ne upade pogum, saj imamo moč Duha, s katero premagujemo naše stiske.«

»Prišli smo do zadnje točke« je dejal sveti oče stotisočglavi množici vernikov, ki so popolnoma napolnili Trg sv. Petra ter tudi del Ulice sprave. Potem ko je posvetil misel novosti Boga, stiskam v življenju, je sedaj sveti oče namenil povabilo birmancem in birmankam z besedami: »Ostanite trdni na poti vere, skupaj s močnim upanjem v Gospoda. V tem je skrivnost naše poti! On nam daje pogum, da gremo proti toku. Dobro prisluhnite; iti proti toku, dobro dene srcu. Toda za iti proti toku, je potreben pogum in On nam da ta pogum. Ni težav, stisk, nerazumevanj, ki bi nas prestrašile, če ostanemo povezani z Bogom, kakor so mladike povezane s trto, če ne zapravimo prijateljstva z Njim, ampak mu damo v našem življenju vedno več prostora. To in tudi ter predvsem, če se čutimo uboge, slabotne, grešnike, saj Bog daje moč naši slabosti, bogastvo naši revščini, spreobrnjenje in odpuščanje našemu grehu. Gospod je tako zelo usmiljen, da nam vedno, če pridemo k Njemu, odpušča. Zaupajmo Božjemu delovanju! Z Njim lahko delamo velike reči in daje nam čutiti veselje, da smo njegovi učenci, pričevalci. Stavite na velike ideale, na velike stvari. Gospod ni izbral nas kristjanov za majhne stvari. Pojdite vedno onkraj, k velikim idealom. Mladi, zastavite življenje za velike ideale!«

Sveti oče je potem, ko je predstavil tri misli: Božjo novost, stiske v življenju ter trdnost v Gospodu, homilijo zaključil z besedami: »Dragi prijatelji, na stežaj odprimo vrata našega življenja Božji novosti, ki nam jo daje Sveti Duh, da nas bo preoblikovala, nas naredila močne med stiskami ter utrdila povezanost z Gospodom, našo trdnost ostati z Njim. V tem je resnično veselje! Tako bodi.«

Ob zaključku današnje slovesne svete maše in zakramenta svete birme ter pred molitvijo marijanske molitve Raduj se kraljica nebeška, je papež Frančišek zbrane vernike nagovoril z besedami: »Preden zaključimo to obhajanje, bi želel vse vas in birmance izročiti Mariji. Devica Marija nas uči, kaj pomeni živeti v Svetem Duhu in kaj pomeni, sprejeti Božjo novost v svoje življenje. Ona je po Svetem Duhu spočela Jezusa in vsak kristjan, vsak od nas, je poklican sprejeti Božjo Besedo, sprejeti Jezusa vase in ga potem prinašati vsem. Marija je z apostoli v dvorani zadnje večerje klicala Svetega Duha. Tudi nas vsakič, ko se zbreremo v molitvi, duhovno podpira navzočnost Jezusove Matere, da prejmemo dar Svetega Duha in imamo moč za pričevanje vstalega Jezusa. To pa sedaj pravim še posebno vam, ki ste danes prejeli birmo: naj vam Marija pomaga, da boste pozorni na to, kar vam Gospod poreče ter boste vedno živeli in hodili v Svetem Duhu.«

Sveti oče je nadalje pozdravil vse romarje, ki so na današnjo birmo prišli iz številnih dežel sveta. Pred marijansko molitvijo in blagoslovom pa je papež Frančišek dejal: »V tem posebnem trenutku, želim moliti za številne žrtve, ki jih je povročila poruštev tovarne v Bangladešu. Svojo solidarnost in bližino izražam družinam, ki jočejo za svojimi dragimi. Iz globine svojega srca pa neomajno pozivam naj bo vedno zagotovljeno dostojanstvo in varnost vsakemu delovcu.«

Objavljeno 29. 04. 2013

Podobni prispevki