TRG SV. PETRA (nedelja, 31. avgust 2014, RV) – »Dragi bratje in sestre, dober dan! Na nedeljski poti z Matejevim evangelijem smo danes prišli do ključne točke, na kateri Jezus, potem ko je preveril, da so Peter in ostali enajsteri verovali Vanj kot Mesija in Božjega Sina, ‘začel svojim učencem razlagati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti…, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati’ (Mt 16, 21). To je kritičen trenutek, v katerem pride do nasprotja med Jezusovim načinom razmišljanja ter učencev. Peter celo čuti dolžnost, da Učitelja pograja, saj ne more Mesiju pripisati takšnega bednega konca. Tedaj pa tudi Jezus ostro pograja Petra in ga postavi ‘nazaj v vrsto’, ker ne misli na to, kar je Božje, ampak kar je človeško(v. 23) Peter niti opazil ni, da je na satanovi, skušnjavčevi strani. Pri tej točki v današnjem bogoslužju, vztraja tudi apostol Pavel, ko piše kristjanom v Rim, pravi: ‘Nikar se ne prilagajajte temu svetu’ ne vstopajte v sheme tega sveta, ‘ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog(Rim 12,2) S temi besedami je papež Frančišek začel razlago evangelija in berila 22. nedelje med letom z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra v opoldanskem nagovoru pred molitvijo Angelovega češčenja. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil, bodo jutri v Italiji na pobudo Italijanske škofovske konference obhajali Dan varovanja stvarstva. »Zelo pomembna je letošnja tema: Vzgajati za varovanje stvarstva za zdravje naših dežel in naših mest. Želim, da se poveča prizadevanje vseh, institucij, združenj in prebivalcev, da bo obvarovano življenje ter zdravje ljudi tudi tako, da se spoštuje okolje in narava.«

Dejansko živimo kristjani v svetu, popolnoma vključeni v družbeno in kulturno resničnost našega časa, in prav je tako. Toda to prinaša tveganje, da postanemo ‘posvetni’ in tveganje da ‘sol izgubi okus’, kot bi rekel Jezus (prim. Mt 5,13), oziroma, da se kristjan razvodeni, izgubi tisto novost, ki prihaja od Gospoda ter Svetega Duha. Moralo pa bi biti ravno nasprotno. Ko v kristjanih ostane živa moč evangelija, ta lahko preoblikuje »kriterije presojanja, določujoče vrednote, skupne interese, miselne tokove, vire navdihov ter vzorce življenja« (Pavel VI. Evangelii nuntiandi, 19). Žalostno je videti razvodenele kristjane, ki so kot vino razredčeno z vodo in se ne ve, če so kristjani ali razredčeni, kot se ne ve ali je vino ali voda.

Zato je potrebno nenehno prenavljati se tako, da zajemamo življenjski sok iz evangelija. Kako se to lahko naredi v praksi? Predvsem z vsakodnevnim branjem in premišljevanjem evangelija, da bo Jezusova beseda vedno navzoča v našem življenju. Zatem z udeležbo pri nedeljski maši, kjer Gospoda srečamo v skupnosti, poslušamo njegovo Besedo ter prejmemo evharistijo, ki nas poveže z Njim in med seboj. Za prenovo duha pa so zelo pomembni dnevi duhovne obnove in duhovne vaje. Evangelij, evharistija, molitev. Ne pozabite: evangelij, evharistija, molitev. S pomočjo teh Gospodovih darov se bomo lahko oblikovali, ne po svetu, temveč po Kristusu, mu sledili na njegovi poti, na poti izgube svojega življenja, da bi ga našli. ‘Izgubiti ga’ v smislu ‘darovati ga’, podariti ga za ljubezen in v ljubezni, kar pa prinaša tudi žrtev, križ, da bi ga ponovno prijeli prečiščenega, rešenega sebičnosti in hipoteke smrti, napolnjenega z večnostjo.

Devica Marija gre na tej poti vedno pred nami. Pustimo ji, da nas vodi in spremlja.

Objavljeno 01. 09. 2014

Podobni prispevki