VATIKAN (sreda, 6. avgust 2014, RV) – Ljudstvo, ki predstavlja Cerkev, je zaznamovano z novostjo. Na le-to se je papež Frančišek osredotočil danes med katehezo, na koncu katere je sicer tudi izrazil svojo bližino prebivalcem Kitajske, ki jih je preteklo nedeljo prizadel potres. Z današnjim dnem so se v avli Pavla VI. namreč po enomesečnem premoru ponovno začele sredine splošne avdience. Pred poletjem je papež pričel z novim tematskim sklopom. Zadnji dve katehezi junija je tako posvetil Cerkvi, ljudstvu, ki jo predstavlja in ga Bog pripravlja s potrpežljivostjo in ljubeznijo ter kako smo vsi poklicani, da pripadamo temu ljudstvu.

Janez Krstnik kot »predhodnik« in »pričevalec«
Novost, o kateri je papež Frančišek spregovoril danes, izhaja iz dejstva, da gre za resnično »novo ljudstvo, ki temelji na novi zavezi, katero je vzpostavil Gospod Jezus z darom svojega življenja«. Ta novost ne zavrača predhodne poti in ji ne nasprotuje. V resnici jo vodi dalje, vse do dopolnitve. Papež je spomnil na Janeza Krstnika, ki predstavlja stičišče med Staro in Novo zavezo. V sinoptičnih evangelijih nastopa kot »predhodnik«, tisti, ki pripravlja Gospodov prihod, ki »vnaprej pripravlja ljudstvo na spreobrnjenje srca in na sprejem Božje tolažbe«. V Janezovem evangeliju pa je »pričevalec«, ker v Jezusu prepozna »Tistega, ki prihaja z višav, da bi odpustil naše grehe in da bi iz svojega ljudstva naredil svojo nevesto«:

»Kot ‘predhodnik’ in kot ‘pričevalec’ Janez Krstnik opravlja središčno vlogo znotraj celotnega Svetega pisma, ker predstavlja most med obljubo Stare zaveze in njeno izpolnitvijo, med prerokbami in njihovo uresničitvijo v Jezusu Kristusu. S svojim pričevanjem nam Janez pokaže Jezusa, povabi nas, da bi hodili za njim, in nam odkrito pove, da le-to zahteva ponižnost, kesanje in spreobrnjenje

Blagri: Pot, ki jo Bog kaže kot odgovor na željo po sreči
Kot je Mojzes sklenil zavezo z Bogom na osnovi postave, prejete na gori Sinaj, tako Jezus svojim učencem in množici na griču ob obali Galilejskega jezera izroči nov nauk. Ta se začenja z blagri: »Blagri so pot, ki jo Bog kaže kot odgovor na željo po sreči, ki je človeku prirojena. Izpopolnjujejo zapovedi Stare zaveze.« Papež Frančišek je spomnil, da smo navajeni učiti se na pamet deset zapovedi, nismo pa navajeni ponavljati blagrov. Zato je v nadaljevanju kateheze skupaj z zbranimi verniki glasno ponovil vse blagre:

»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko

Domača naloga: Preberite 5. in 25. poglavje Matejevega evangelija
Papež je vernikom nato dal »domačo nalogo«: ponovno prebrati blagre, da jih ne bi pozabili. Najdemo jih v 5. poglavju Matejevega evangelija. Obenem je tudi spomnil, da moramo majhen evangelij vedno nositi s seboj. Zatem je nadaljeval, da so blagri »postava, ki nam jo daje Jezus«. »V teh besedah je vsa novost, ki jo je prinesel Kristus, in vsa Kristusova novost je v teh besedah. V resnici so blagri Jezusov portret, njegova oblika življenja: so pot resnične sreče, ki jo tudi mi lahko prehodimo z milostjo, katero nam Jezus podarja

Poleg nove postave pa nam Jezus izroči tudi »protokol«, po katerem bomo sojeni ob koncu sveta. Najdemo ga v 25. poglavju Matejevega evangelija. Tudi prebrati le-tega je zato del »domače naloge«, ki jo je papež Frančišek danes dal vernikom. Ta protokol so vprašanja, ki nam bodo zastavljena na sodni dan. Takrat ne bo nobenega naziva, kredita ali privilegija, na katerega bi se lahko sklicevali. »Gospod nas bo prepoznal, če ga bomo mi prepoznali v ubogem, v lačnem, v tistem, ki potrebuje pomoč, je odrinjen, v tistem, ki trpi in je sam … To je eden temeljnih kriterijev za preverjanje našega krščanskega življenja, glede katerega nas Jezus vabi, da bi ga pretehtali vsak dan.« To konkretno pomeni, je nadaljeval papež, da preberem blagre in premislim, kakšno mora biti moje krščansko življenje. Nato pa si izprašam vest s pomočjo 25. poglavja Matejevega evangelija. In to vsak dan.

Nova zaveza je torej prav v tem, da se »prepoznamo v Kristusu obdani z usmiljenjem in sočutjem Boga«. To je »tisto, kar naša srca napolni z radostjo, in tisto, kar iz našega življenja naredi lepo in verodostojno pričevanje Božje ljubezni do vseh bratov, ki jih srečujemo vsak dan«. Tako je papež Frančišek sklenil današnjo katehezo in nato še enkrat spomnil, naj ne pozabimo na »domačo nalogo«: prebrati 5. in 25. poglavje Matejevega evangelija.

Objavljeno 07. 08. 2014

Podobni prispevki