Apostolska penitencierija, ki ima dolžnost urejati, kar zadeva podeljevanje in uporabo odpustkov, je z dekretom z dne 14. septembra 2012 določila, da v letu vere od 11. oktobra 2012 do 24. novembra 2013 morejo popolni odpustek od časnih kazni za lastne grehe, ki ga podeljuje Božje usmiljenje in ga lahko namenijo za pokoj duš pokojnih vernikov, pridobiti vsi verniki, ki so zares spokorjeni, so pravilno opravili sv. spoved, prejeli zakramentalno obhajilo in so molili po namenu svetega očeta:

a. – vsakič, ko se udeležijo vsaj treh nagovorov med svetimi misijoni, ali vsaj treh predavanj o Odlokih II. vatikanskega koncila in o vsebini Katekizma Katoliške Cerkve, v katerikoli cerkvi oziroma primernem kraju;

b. – vsakič, ko kot romarji obiščejo eno od papeških bazilik, krščanske katakombe, stolnico, svet kraj, ki ga za leto vere določi krajevni ordinarij in se tam udeležijo kakšnega svetega bogoslužja ali se vsaj zadržijo za primeren čas zbranosti in pobožnega premišljevanja ter zaključijo z molitvijo Očenaša, Veroizpovedi, v katerikoli veljavni obliki, s priprošnjami k blaženi Devici Mariji in, odvisno od primera, k svetim apostolom ali zavetnikom;

c. – vsakič, ko se v dnevih, ki jih za leto vere določi krajevni ordinarij, na katerem koli svetem kraju udeležijo slovesnega praznovanja evharistije ali molitvenega bogoslužja ter izpovejo vero v kateri koli veljavni obliki;

d. – ko na poljubno izbran dan med letom vere pobožno obiščejo krstni kamen ali drug kraj, kjer so prejeli zakrament krsta in pri tem obnovijo krstne obljube po katerem koli veljavnem obrazcu.

V skladu z dekretom Apostolske penitencierije je z odlokom z dne 18. decembra 2012 ljubljanski nadškof Anton Stresdoločil za ljubljansko nadškofijo:

  • poleg stolne cerkve sv. Nikolaja naslednja sveta kraja, kjer morejo verniki pridobiti popolni odpustek: narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah in baziliko Žalostne Matere Božje v Stični.
  • naslednje dneve za pridobitev popolnega odpustka: novo leto, Gospodovo razglašenje, svečnica, sv. Jožef, Gospodovo oznanjenje, velika noč, binkošti, Sveto Rešnje Telo in Kri, sv. Jožef Delavec, sv. Peter in Pavel, sv. Ciril in Metod, Marijino vnebovzetje, Marijino rojstvo, vsi sveti, Kristus kralj in celodnevno češčenje v vsaki župniji posebej za vse, ki se ga udeležijo.

Zares spokorjeni verniki, ki iz resnih razlogov ne bodo mogli prisostvovati tem praznovanjem (predvsem vse redovnice, ki živijo v samostanih s stalno klavzuro, samotarji in puščavniki, zaporniki, starejši, bolni in tisti, ki so v bolnicah ali drugih krajih zdravljenja oziroma nudijo neprekinjeno pomoč bolnikom …), bodo popolni odpustek prejeli pod enakimi pogoji, če bodo v duhu in mislih združeni z navzočimi verniki, še posebej v času televizijskega in radijskega prenosa besed svetega očeta ali škofov po škofijah, doma ali tam, kjer se zaradi ovir nahajajo (npr. v kapeli samostana, bolnice, zdravilišča, zapora …) molili Očenaš, Veroizpoved v kateri koli veljavni obliki in druge primerne molitve po namenih leta vere ter darovali svoje trpljenje oziroma stiske svojega življenja.

Dekret Apostolske Penitencierije

Objavljeno 28. 12. 2012

Podobni prispevki