Spoštovani duhovniki!

Ko boste izvedeli za izvolitev novega papeža, po vseh župnijah z vsemi zvonovi zvonite 15 minut.

  1. Od izvolitve naprej izvoljenega papeža imenujemo v evharistični molitvi.
  1. V zakristiji poskrbite za spremembo napisa: Za papeža (dopišite ime).
  1. V nedeljo po izvolitvi v pridigi ali v oznanilih predstavite novega papeža (podatke bo posredoval Tiskovni urad SŠK, objavljeni pa bodo v časopisih, na radiu, televiziji in spletnih straneh) in pri vseh nedeljskih mašah zapojte zahvalno pesem, ki jo sklenite z molitvijo zanj (izCerkvenega molitvenika ali Rimskega misala, str. 766 ali 767).

slovenski škofje

Objavljeno 13. 03. 2013

Podobni prispevki