Spor med Nadškofijo Ljubljana in družbo GORIČANE tovarna papirja Medvode, d.d. glede trajanja najema gradu Goričane je pravnomočno zaključen. Višje sodišče v Ljubljani je na decembrski seji zavrnilo pritožbo družbe Goričane in s tem je odločitev Okrajnega sodišča v Ljubljani, da se najemno razmerje za grad Goričane izteče 12.10.2025, postala pravnomočna.

Pritožbeno sodišče je pritrdilo stališču, ki ga Nadškofija Ljubljana ves čas zagovarja, in sicer da je družba Goričane sama odločala o obnovi, da se je odločila za obnovo, za katero ni potrebovala gradbenega dovoljenja, in tudi, da je bila obnova gradu zaključena 12. 10. 2010. Glede na najemno pogodbo traja najem 15 let, najemno razmerje pa se zaključi s potekom časa 12. 10. 2025.

S sodbo Višjega sodišča v Ljubljani je končana pravda, ki se je začela s tožbo Nadškofije Ljubljana leta 2014. Zahtevek družbe Goričane za povrnitev vlaganj v višini preko 8.000.000,00 EUR pa je sodišče pravnomočno zavrnilo že leta 2018.

Objavljeno 19. 01. 2021

Podobni prispevki