Dragi sobratje v škofovski, duhovniški in diakonski službi, spoštovano vodstvo Zavoda, spoštovani profesorji, vzgojitelji klasične gimnazije, spoštovani starši in ne nazadnje dijaki, še posebej vsi, ki letos prvič vstopate v slavne škofove zavode – v klasično gimnazijo. Pozdravljam tudi morebiti nekatere prisotne učence iz višjih razredov osnovne šole in starše

Počitnice so za vami, spet se bodo odprla vrata naših šol. Pred vami so novi izzivi, nova znanja, uspehi, nova prijateljstva pa tudi skrbi in napori. Življenje pač ni le praznik, je delovni dan. Vsem dijakom, profesorjem in vzgojiteljem želim srečno in uspešno novo šolsko leto ter obilo razsvetljenja Svetega Duha, ki naj vas spremlja in podpira pri učenju in vzgoji.

Naj bodo srca mladih rodovitna zemlja, profesorji, vzgojitelji in starši pa sejalci dobrih, žlahtnih semen celostne vzgoje. Zavedajmo se Pavlove misli: »Nič ni tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog.« Zato se držimo pravila: »Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.« Zato začenjamo šolsko leto z evharistijo in prošnjo k Svetemu Duhu.

Dragi mladi. Bodite odprti za resnico, naj vas preveva kritična misel, ki ima pomembno vlogo pri celostnem intelektualnem, osebnostnem in duhovnem dozorevanju. Nadgradite vzgojo, ki so vam jo dali starši, s samovzgojo in znanji, ki vam bodo odprla nova obzorja.

Tu v škofovih zavodih bo zdaj zaživela sredi Slovenije ena redkih vzgojnih in izobraževalnih oaz sredi širnega slovenskega prostora, z drugačnim šolskim konceptom, oaza, kjer se izobraževanje oz. intelektualna formacija povezuje z vzgojo v celostno rast. V tej oazi bo potekal celostni proces oblikovanja mladih src. Od vrtca preko osnovne šole, do maturitetne zrelosti, ko mlad človek doseže možnost za univerzitetno poklicno in znanstveno izobraževanje in ustvarjanje.

Gotovo je potrebno, da se v šoli veliko naučimo. Ta možnost je dana ob vrhunski opremi obeh šol. Raziskujmo zakone narave in družbe, da bi se usposobili za poklice, ki bodo prispevali k izgradnji bolj humane družbe. A hkrati imate v teh šolah priložnost, da boste oblikovali svoje osebnosti in odkrivali smisel življenja. Pri verskem pouku in pri drugih predmetih boste lahko iskali in našli odgovore na temeljna vprašanja, ki si jih zastavlja vsak normalen človek: Od kod prihajam, kaj sem in kam grem? Hkrati pa boste lahko usmerjali svoje korake k polnemu življenju, ki se oplaja ob žlahtni kulturi, umetnosti, zlasti glasbi, in gradili poštene, odprte medsebojne odnose.

Da, celostna vzgoja je prednost in bogastvo katoliških šol. Pomaga nam onkraj fizičnega sveta zaznavati še svet vrednot. Že znameniti Einstein, avtor relativnostne teorije, ki je postala eden od postulatov moderne znanosti, in za njim dolga plejada znanstvenikov, je zapisal: »Motijo se tisti, ki mislijo, da človek lahko shaja brez vere, umetnosti in filozofije. Religija, umetnost in znanost so veje enega drevesa. So edino, kar določa in osmišlja človeka in življenje.«

Celostna vzgoja omogoča zlasti proces, kjer so klasične humanistične vrednote integrirane in obogatene z evangeljsko vizijo sveta in človeka. Krščanski humanizem temelji na pojmovanju človeka, ki je pred Bogom odgovoren za talente, ki jih je od njega prejel in je dolžan, da jih izkoristi za svoje osebno izpopolnjevanje kot skupno dobro. Hkrati je to tudi pot do osebne sreče in izpolnitve.

Tega cilja večina naših šol ne zasleduje. Še vedno srečamo ponekod ideološko državno doktrino, da je religija nekaj manjvrednega, neznanstvenega in obsojenega na izginotje. Sledovi te miselnosti so še marsikje vidni, zlasti v sredinah, v katerih se je marksistični primitivizem zrasel z liberalno plehkostjo, ki še vedno zbada ali pa zviška gleda ljudi, ki so verni. In vendar je religija med bistvenimi prafaktorji človekove duhovnosti. Zato se pa vere ne da izkoreniniti iz človeka in so tozadevne ateistične prerokbe prazne. To dokazati s trdno in celostno intelektualno izobrazbo in prepričljivim krščanskim pričevanjem lepote in bogastva vere je tudi eno od glavnih poslanstev katoliških šol.

Bog daj, da bo to poslanstvo izpolnila tudi naša škofijska klasična gimnazija, zdaj dopolnjena in dograjena s popolno devetletko in vrtcem. Prosimo za Božjo pomoč in blagoslov, da bomo vsak po svoji službi in vsi skupaj to nalogo mogli in znali izpolniti v Božjo čast in v blagor našega naroda.
Amen.

Objavljeno 01. 09. 2014

Podobni prispevki