Ko se je Mojzesovo življenje bližalo koncu, je ljudstvu, ki ga je pripeljal iz Egipta skozi puščavo na prag obljubljene dežele, dajal še zadnja navodila. On sam namreč ne bo šel v obljubljeno deželo, ampak jo bo gledal samo od daleč. Njegove besede naj bi ljudstvu pomagale tudi v obljubljeni deželi. Med drugim je povedal: »Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor sem jaz, ti bo obúdil Gospod, tvoj Bog; njega poslušajte.«

Izraelci so si te Mojzesove besede zapomnili. Spomin je dozorel v pričakovanje in pričakovanje je dobivalo različna imena. Apostoli so jih našteli Jezusu v tistem dramatičnem prizoru pri Cesareji Filipovi, kjer jih je Jezus vprašal, kaj pravijo ljudje, kdo je on. »Janez Krstnik, Elija, Jeremija, kdo od drugih prerokov.«

Ko pa je neke sobote stopil v shodnico v Kafarnaumu in začel učiti, ni nikomur izmed navzočih prišlo na misel, da bi v njem videl velikega preroka, obljubljenega preroka, pričakovanega preroka. Ne, v njem so prepoznali popotnega pridigarja iz Nazareta. Edini, ki ga je prepoznal, je bil hudobni duh, ki je obsedel človeka. Ta ga je razglasil: »Vem, kdo si, sveti od Boga!«

Jezus je tudi temu edinemu, ki ga prepoznal in ga razglasil za svetega od Boga, zapovedal molk in ga nagnal iz obsedenega človeka. Kajti hudobni duh ni imel namena, da bi oznanjal, kdo je Jezus, ampak da bi ga onemogočil v njegovem delovanju. Hotel je, da bi ljudje v njem videli nekoga, ki bo po njihovi volji in predstavah prinesel mir in blaginjo svojemu narodu.

Jezus pa ni prišel, da bi izpolnjeval našo voljo in še manj voljo hudobnega duha. Prišel je, da bi izpolnil voljo Očeta, ki je v nebesih. Očetova volja pa je odrešenje vsakega človeka in vsega človeštva. Tudi odrešenje obsedenega siromaka v sinagogi.

To je pri ljudeh zbudilo začudenje in medsebojno povpraševanje: Kaj je to, nov nauk z oblastjo. Celo hudi duhovni so mu pokorni. Niso se spraševali, vsaj še ne, kdo je. So jih pa njegova dejanja presenečala. Mi v srečevanju z Jezusom pravzaprav precej dobro vemo, kdo je. Manjkrat pa se iskreno vprašamo kaj dela: da tudi danes izganja hude duhove, a za to je treba k spovedi, da tudi danes nasičuje lačne, a za to je treba k maši in obhajilu, da tudi danes odpira uči slepim in ušesa gluhim, a za to je treba brati in prisluhniti njegovi besedi… Prerok, ki ga Bog obljubil po Mojzesu, je med nami, le spoznati ga moramo.

Objavljeno 31. 01. 2021

Podobni prispevki