Slovenijo je v spremstvu sorodnikov obiskala grofica Livija Barbo von Wachenstein Reden – Codelli iz Dunaja. 2. junija jo je sprejel ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM. Grofica je bila z družino v Sloveniji, kjer je za slovensko nacionalno televizijo snemala dokumentarni film, ki ga je RTV Slovenija posvetila Livijini rodbini. Nadškof je ob sprejemu pohvalil grofičino znanje slovenščine, ona pa je odgovorila: “Saj sem se rodila tu!”

Rodbina Codelli se je v osmem stoletju naselila v Benetkah, v 15. so prišli v Istro, kjer so od leta 1547 živeli v gradu Kozljak (nemško Waxenstein) pri Plominu. Leta 1622 so bili povišani v baronski stan, 52 let pozneje v grofovskega. Tudi na Dolenjskem so imeli številne gradove in posesti (gradove Rakovnik, Radeljca, Podsreda, Pobrežje, Prestranek, dvorca Slatna in Dob, graščino Kot in druge). Grofica Livija je zadnja potomka slovenske plemiške rodbine. Rodila se je leta 1927. Živela je na gradu Turn, zdaj znan kot grad Kodeljevo v Ljubljani. Pred leti je dobila tudi slovensko državljanstvo. Grofica Livija je še edina živeča vnukinja ljubljanskega barona in izumitelja Antona Kodellija. Čeprav na slovenskem ozemlju ni živela dolgo, še vedno odlično obvlada slovenščino. Znana je tudi kot lastnica neprecenljivega papeževega osebnega prstana. Ta je bil last njenega prednika Petra Barbe, ki je bil na konklavih leta 1464 izvoljen za papeža Pavla II. Papeževal je do leta 1471. Grofica Livija pripada rakovniški liniji. Grad Rakovnik pri Mirni oz. Šentrupertu (Kroissenbach) je Livijin prednik Maksimilijan Valerij Waxenstein kupil leta 1665 od Janeza Adama barona Galla. Nato je posestvo prehajalo iz roda v rod, dokler ni bilo med drugo svetovno vojno požgano.

Besedilo je iz spletne strani: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/nadskof-zore-sprejel-grofico-livijo

Objavljeno 03. 06. 2016

Podobni prispevki