Pozdravljamo odločitev volivk in volivcev, ki so zavrnili novi Družinski zakonik. Zahvaljujemo se vsem, ki so z veliko osebno požrtvovalnostjo dosegli, da je večina volivk in volivcev prepoznala nenadomestljivo vlogo družine v našem življenju. S samim referendumskim izidom temeljne vrednote družine še niso zagotovljene, potrebno je, da jih živimo v vsakdanjem življenju in medčloveških odnosih. Družina, v kateri lahko otroci odraščajo ob vzgojni podpori očeta in matere, torej ostaja naša temeljna zavezanost in si bomo za to tudi še naprej prizadevali.

Objavljeno 26. 03. 2012

Podobni prispevki