“Veliki četrtek je za Cerkev dan, h kateremu se mora vedno znova vračati, da razume svojo naravo, poslanstvo, ki ji ga je zaupal Jezus. V dvorani zadnje večerje je na neki način navzoče vse dogajanje krščanstva. Tu sta povezani Kristusovo življenje in življenje Cerkve, tako da postaneta eno. V ustanovitvi evharistije je na neki način navzoča skrivnost Jezusove smrti in vstajenja in poslanstvo Cerkve.

Evharistija je neminljivo znamenje Kristusove navzočnosti sredi učencev do dneva njegove vrnitve. Zato je bila evharistija, sveta maša, za Cerkev vedno središče in vrh njenega življenja.

Kako bi mogli biti brez evharistije. Vse iz nje izhaja in je vanjo usmerjeno. Tako zrenje te skrivnosti postane vir spreobrnjenja osebnega in družbenega življenja. Rešenje, ki ga Cerkev oznanja, je vnaprej doživeto in vidno v skrivnosti, ki jo obhaja. Cerkev to vedno bolj odkriva.

Zato so v teku leta vere hoteli uresničiti dogodek, ki bi prvikrat v naši zgodovini tudi na zunaj pokazal Cerkev, istočasno zedinjeno okrog evharistije. V nedeljo, 2. junija 2013 od 17.00 do 18.00 po rimskem času je po katedralah in na tisoče in tisoče drugih cerkva po svetu pogled uprt v skrivnost Kristusa, ki je navzoč v evharistiji. Za eno uro se je Cerkev po svetu ustavila. Zdi se, da vse druge dejavnosti ne obstajajo več. Njene misli in njena dela, njena molitev in pesem ter njena čustva so samo za Jezusa Kristusa. To je postanek, da zajamemo sapo v tem težkem zgodovinskem obdobju.

V času, ko zaradi pomanjkanja upanja vladata žalost in utrujenost, nam želi ta ura češčenja evharistije vrniti moč in podporo. Zrenje skrivnosti nas ne oddaljuje od konkretnega, dejavnega zavzemanja, da bi svetu vrnili upanje. Nasprotno, v zrenju najdemo moč, da gremo v svet kot Kristusovi učenci. V tem trenutku ni nič nedejavnega. Vse se spreminja v utripajoče in oživljajoče življenje. Dela, ki smo jih naredili iz vere, tu dobijo svojo vrednost in smisel, ki giblje kristjane, da dajejo svoje življenj, tud dobiva svoj polni pomen.

V tej uri češčenja ima celotna Cerkev svoj pogled uprt v bistveno, v Jezusa, v katerem je vse povzeto. Da bi vrnili mir iskrenemu srcu, je dovolj vera. Pokleknimo torej v tej uri in častimo tako veliko skrivnost. Moč vere celotne Cerkve ponovno prihaja na pomoč naši slabosti.”

Besedilo: Rino Fisichella, Predsednik Papeškega sveta za promocijo nove evangelizacije, Cerkev gleda bistveno, v www.news.va

 

Češčenje Najsvetejšega v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani je od 17.00 do 18.00 vodil nadškof metropolit Anton Stres. Češčenju se je pridružilo veliko ljudi z zbrano in lepo molitvijo.

Objavljeno 03. 06. 2013

Podobni prispevki