Močno spodbujam, da se odpremo Božjemu usmiljenju, se odenemo v sočutno usmiljenje in poromamo v stolnico ali druga svetoletna svetišča, kjer bomo lahko deležni še drugih milosti usmiljenja. (nadškof Stane Zore OFM)

Objavljeno 01. 12. 2015

Podobni prispevki