O Marija, jutranja zarja novega sveta,
Mati živih, tebi izročamo zadevo življenja …
Daj, da bi vsi, ki verujejo v tvojega Sina,
znali odkrito in z ljubeznijo oznanjati
ljudem našega časa Evangelij življenja.
Izprosi jim milost, da ga sprejmejo
kot vedno nov dar, veselje,
da ga hvaležno obhajajo z vsem svojim življenjem,
in pogum, da ga izpričujejo
z dejavno vztrajnostjo,
da bodo gradili skupaj z vsemi ljudmi dobre volje
civilizacijo resnice in ljubezni
v hvalo in slavo Boga,
stvaritelja in ljubitelja življenja.

Janez Pavel II.

Objavljeno 30. 05. 2014

Podobni prispevki