Za zdaj se še nismo uspeli privzeti krožni način proizvodnje, ki bi zagotavljal vire za vse in za prihodnje rodove in ki zahteva kar največje omejevanje uporabe neobnovljivih virov, umiritev porabe, povečanje izkoristka, ponovno uporabo in reciklažo. Če bi se spoprijeli s tem vprašanjem, bi se uprli kulturi odmetavanja, ki škoduje vsemu planetu, saj opažamo, da je v tej smeri zelo malo napredka.

(papež Frančišek LS 22)

Objavljeno 20. 07. 2022

Podobni prispevki