Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani ob 50-letnici začetka Drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965) v torek, 19. in sredo, 20. marca 2013, organizira mednarodni simpozij z naslovom Pastoralni in duhovni premiki v Cerkvi na Slovenskem po 2. vatikanskem cerkvenem zboru. V veliki dvoraniTeološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani bo dopoldanski del vsak dan potekal med 9.00 in 13.00, popoldanski pa med 16.00 in 19.00.

Strokovnjaki bodo prikazali in ovrednotili različne vplive in premike koncila na življenje in poslanstvo Cerkve na Slovenskem. Sodelovalo bo 20 različnih predavateljic in predavateljev, med katerimi bodo štirje iz tujine. Pozornost bo osredotočena na premike, ki jih je spodbudil koncil v preteklih desetletjih, znanstveniki pa bodo iskali tudi odgovor na vprašanje, k čemu še vedno spodbuja v aktualnem letu vere in v luči branja krovnega dokumenta slovenskega pastoralnega načrta z naslovom Pridite in poglejte.

Teme in predavatelji

Torek, 19. marec 2013

 • The Impact of the Vatican I and II on the Catholic Church (Vpliv prvega in drugega koncila na Katoliško Cerkev, N. Tanner, Rim);
 • Odmevi koncilskega dogajanja v Cerkvi na Slovenskem (B. Kolar);
 • Zakonska zveza in družina v perspektivi 2. vatikanskega koncila (T. Strehovec);
 • Koncil in mediji: kontinuitete in prelomi (P. Lah, Rim);
 • Prenova zakonodaje Cerkve v luči II. vatikanskega koncila (B. Košir);
 • Božja Beseda – živa in učinkovita (M. Peklaj);
 • Vpliv koncila na (versko) vzgojo (S. Gerjolj);
 • Duhovni ekumenizem – »duša ekumenskega gibanja« (B. Dolenc);
 • Medverski dialog – moda ali nujnost? (M. Osredkar).

Sreda, 20. marec 2013

 • The Orthodox Church and Sacrosanctum Concillium (Pravoslavna Cerkev in Sacrosanctum Concillium, V. Vukašinović, Beograd);
 • Cerkveni očetje pred koncilom, na njem in po njem (M. Špelič);
 • Spirituality of Lay People after the Second Vatican Council (duhovnost laikov po 2. vatikanskem koncilu, W. Zyzak, Krakow);
 • Udejanjenje liturgične prenove 2. vatikanskega cerkvenega zbora v Cerkvi na Slovenskem (S. Krajnc);
 • Smeri liturgične inkulturacije od koncila do danes (C. Oblonšek);
 • Sakralna arhitektura po 2. vatikanskem cerkvenem zboru – »ikona« ali »plakat« (L. Debevec).
 • Stanje in perspektiva laikov v Cerkvi na Slovenskem pol stoletja po 2. vatikanskem koncilu (B. Perše);
 • Opolnomočenje žensk v Katoliški Cerkvi po 2. vatikanskem koncilu (N. Furlan Štante);
 • Glavne koncilske smernice v krščanski duhovnosti (F. Podgorelec, Zagreb)
 • Duhovnost: pokoncilski premiki v Cerkvi na Slovenskem (I. Platovnjak).

program

Besedilo je posredoval p. dr. Ivan Platovnjak. Dodatne informacije bodo v kratkem na voljo na spletni strani Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.

Objavljeno 08. 03. 2013

Podobni prispevki